شکنجه و امید

شکنجه و امید

آیندگان ما روزی خواهند دانست که ما و گذشتگان ، برای چه شکنجه دیدیم و به چه چیز امید داشتیم. آیندگان ما روزی خواهند دانست که آنچه برای آنها برنامه عادی زندگی خواهد بود برای ما آرزوهای دور و دراز بوده و آنچه برای آن ها در حکم معتقدات مبتذل است در جامعه ما کلمات نهی شده و مفسدت انگیزی شمرده می شد که فقط هشیاران در می یافتند و بی باکان بر زبان می راندند……
در آن هنگام که غوغای وجود ما خاموش شده، این اوراق با لکنت دردناکی از شکنجه و امید من و هزاران امثال من حکایت خواهد کرد. احسان طبری

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: