معمار تجزیه ایران

معمار تجزیه ایران

ایرانشهر – Iranshahr
۸ نوامبر ۲۰۱۴ ·

برنارد لوئیس(Bernard Lewis)
استاد یهودی تبار تاریخ
و
معمار تجزیۀ  ایران:
«در دوهزار سال
گذشته هیچ کشورگشا یا نیروی خارجی ای نتوانسته‌است بر زبان و فرهنگ ایرانی اثرات بنیادی بگذارد، که این یکی از نشانه‌های فرهنگ برتر است، و فرهنگ برتر همیشه بر فروتر چیرگی یافته‌است.» وی در کنفرانس بیلدربرگ نتیجه می‌گیرد که تنها راه رویارویی با چنین فرهنگی نابود ساختن آن است و پیشنهاد می‌کند که ایران را به قطعات قومی گوناگون بشکنند و میان کشورهای نوپا تقسیم کنند (پروژه‌های کردستان بزرگ، پشتونستان بزرگ و آذربایجان بزرگ)

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: