بایگانی‌های روزانه: 27 نوامبر 2009

تروریست موساد لو رفت

تروریست موساد در حین کار آموزی   لو رفت

یونگه ولت7.11.2009

برگردان:

رضا نافعی

 

آبروریزی برای سازمان اطلاعات اسرائیل. در تل آویو یک عامل ترور که گویا کار آموز بوده، هنگام آماده کردن اتوموبیلی برای انفجار ، که باز هم ، گویا اتوموبیل هم چیزی شبیه  اتوموبیل بوده ، لو رفت. یک عابر کنجکاو که متوجه مردی مظنون می گردد به پلیس تلفن می کند. پلیس هم که اطلاع نداشته مرد مظنون کار آموز موساد است به باز جوئی می پردازد . سر انجام پس از ساعت ها باز جوئی موساد بکمک کار آموز خود می آید و او را خلاص  می کند. اینک موساد مهر سکوت بر لب زده و از دادن هر نوع اطلاعی در این مورد خود داری می کند.

دست زدن به عملیات تخریبی و انداختن گناه بگردن دیگران همیشه  یکی از شیوه های سازمان های اطلاعاتی،  برای بیگناه جلوه دادن خود و مجرم جلوه دادن  دیگری، بوده است. با این نوع عملیات بار ها تاریخ برای جهان ساخته شده است. یک نمونه آن در سال 1939د رخ داد که عُمال هیتلر به ساختمان رادیو آلمان در گلایویتس ، در مرز لهستان حمله کردند و وانمود کردند که گویا حمله توسط نیروهای لهستان صورت گرفته و آنرا بهانه آغاز جنگ جهانی دوم و حمله به لهستان ساختند. نمونه دیگر حادثه خلیج تنکینگ در سال 1964 بود که آنهم بهانه برای بمباران  جمهوری دموکراتیک ویتنام و موجه جلوه دادن بمباران بود.

اسرائیل برای آن که اعراب را بد نام سازد و آنان راعامل عملیات  تروریستی وحشیانه قلمداد کند تا کنون مهارت زیادی نشان داده است. یکی از مواردی که در آن جنایتکاران صهیونیست لو رفتند و مجبور به اعتراف شدند ماجرای لاوُن در سال 1954 بود. در آن ماجرا عوامل موساد با لباس مبدل عربی به اهداف آمریکائی و انگلیسی در قاهره حمله کردند تا  بزیان مصر جو سازی کنند. ویکتور استروفسکی   عامل سابق موساد در کتاب خود By Way of Deception “ موارد دیگری از این عملیات را بیان می کند .

با وجود این سوابق وسائل ارتباط جمعی اسرائیل از این که یک نوآموز موساد درحال تمرین لو رفته است ابراز تعجب می کنند . ولی آیا نمی توان تصور کرد که  این فرد نوآموز نبوده و آن بمب هم » شبه بمب » نبوده است؟ زیرا که اگر بمبی بنام  حماس در تل آویو منفجر می گشت تمام منتقدین داخلی و خارجی اسرائیل مجبور به سکوت می شدند.  در عملیات تروریستی که  در خاور میانه رخ میدهد همیشه باید نخستین پرسش این باشد: » این کار بسود کیست؟»

 

چین و روسیه هم موافقت کرده اند؟

چین و روسیه هم موافقت کرده اند؟

آمریکا و اتحادیه اروپا سخت در کار ایجاد جبهه ای علیه ایران هستند

یونگه ولت:

کورت ملنتین

برگردان :

رضا نافعی

آمریکا و همپیمانان اروپائی آن در راه کسب یک موفقیت بزرگ برای تنها کردن ایران هستند. موافقت روسیه و چین برای تصویب یک قطعنامه مشترک جلب شد. قرار است این قطعنامه در اجلاس دوروزه هیئت مدیره مقامات بین المللی انرژی اتمی در وین که روز پنجشنبه در وین آغاز شد ، بتصویب برسد. پس از آن سازمان مذکور می تواند این قطعنامه را به شورای امنیت عرضه کند. سپس شورای امنیت  باید برای اتخاذ  تصمیمات تازه در راستای تشدید محاصره اقتصادی ایران به شور پردازد . شورای امنیت  تا کنون چهار قطعنامه علیه ایران تصویب کرده است.

واشنگتن پست روز پنجشنبه با استناد بقول دیپلمات ها نوشت  جلب موافقت چین برای تصویب این قطعنامه علیه ایران زیر فشار  و تهدید صورت گرفته است ، باین صورت که:  دو تن از اعضای شورای امنیت ملی پرزیدنت اوباما، از جمله دنیس راس ، مشاور برجسته او، به پکن پرواز کرده  و گفته اند که اسرائیل مصمم است با حمله نظامی برنامۀ اتمی ایران را نابود کند. این امر سبب آغاز جنگ در در سراسر منطقه خواهد گشت که در طی آن صدور نفت و گاز ایران به چین ، که برای آن کشور حائز اهمیت است ، نیز قطع خواهد گشت. پیام آوران اوباما گفته اند یگانه شانسی که برای منصرف کردن اسرائیل وجود دارد آنست که با ایجاد وسیعترین جبهۀ بین المللی علیه ایران ، این کشور  مجبور  به تسلیم شود.

بنوشتۀ واشنگتن پست در عین حال به چینی ها گفته شده که در صورت قطع صدور نفت ایران  به چین ، جایگزین  وجود دارد. هم امارات متحده عربی و هم عربستان سعودی اعلام کرده اند که حاضرند  مقادیر بسیار بیشتری نفت به چین بفروشند.

تا دیروز قطعی نبود که روسیه و چین موافق تصویب  یک قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران باشند. محمد البرادعی رئیس مقامات انرژی اتمی در وین ، در روز های گذشته چندین بار علیه تصویب قطعنامه ای تازه علیه ایران  هشدار داده بود . ولی آنچه فعلابرای آمریکا و اروپا اهمیت دارد بنمایش گذاشتن » اتفاق نظر» است. آنها بدون روسیه و چین هم قادر به تشدید محاصره هستند.