بایگانی‌های روزانه: 17 ژانویه 2010

تأملات کاسترو

میراث استعمار

تأملات

فیدل کاسترو

در بارۀ

فاجعۀ هائیتی

برگرفته از :

یونگه ولت16.01.2010

برگردان :

رضا نافعی

فیدل کاسترو روز جمعه » تأملات » خود را با عنوان » درس های هائیتی» منتشر ساخت:

روز سه شنبه ، پیش از ساعت 18 بوقت کوبا ، که بوقت هائیتی شب بود، تلویزیون در بخش اخبار خبر داد که زلزله ای شدید، بقدرت 7،3  درجه ریشتر، پورتوفرانس ، پایتخت هائیتی را بلرزه در آورده است. محل وقوع  زلزله  فقط پانزده کیلومتر از پایتخت فاصله دارد، جائی که  80 در صد از مردم در کلبه های سست پیِ  و خشت و  گلی زندگی می کنند.

این فاجعه بسیاری از مردم نیکدل را تکان داد ولی شاید اندکی از آنها از خود پرسیده باشند چرا هائیتی اینقدر فقیر است. چرا هزینه زندگی 50 در صد مردم از حواله هائی تامین می شود که اعضای خانواده از خارج می فرستند. از چه رو این واقعیت مورد تحلیل قرار نمی گیرد که چرا هائیتی باین روز افتاده و کارش باین فاجعه انجامیده است؟ به خواندن ادامه دهید →