بایگانی‌های روزانه: 20 ژانویه 2010

ریشه های فقر در هائیتی

ریشه فقر و نکبت در هائیتی

فرانسه در قرن نوردهم تاهیتی را مجبور به پرداخت 150 میلیون فرانک طلا کرد

و تا امروز هم حاضر به باز پرداخت آن نیست

یونگه ولت:

20.01.2010

رائول ویلستر

برگردان:

رضا نافعی

پات رابرتسون از واعظان فتنه انگیز کلیسای افانگلیکال در آمریکاست که جای ثابتی هم در تلویزیون آمریکا دارد . وی چند روز پیش در ارتباط با فاجعه هائیتی سخنی گفت که خود در راس اخبار  جای گرفت . وی گفت اگر مردم هائیتی گرفتار نکبت شده اند تقصیر خودشان است . اگر  آنها در آغاز قرن نوزدهم با شیطان همپیمان نمی شدند و» با ابلیس   پیمان   نمی بستند » گرفتار » لعنت » هم نمی شدند.  ولی  آن آفریقائی های اسیری که بعنوان برده به آنجا بُرده شدند به شیطان  گفتند اگر ما را از شر این فرانسوی ها آزاد کنی کمر به خدمتت خواهیم بست. او هم با آنان دست داد وگفت : قبول .  عهد می بندیم. رابرتسون بمردم چنین تلقین می کند که گویا  قیام پیروزمند سیاه پوستان در سال 1802 علیه فرانسه استعمار گر و مالکان  سفید پوست مزارع  مادر تمام فاجعه هائی است که از پس گریبان هائیتی را گرفته است از جمله همین زلزله اخیر که  چیزی نیست جز تقاص الهی علیه آن  معصیت . به خواندن ادامه دهید →