بایگانی‌های روزانه: 25 ژانویه 2010

حمله به مراکز اتمی ایران ممکن است

گزارش » شپیگل «

حمله به مراکز اتمی ایران ممکن است

هفته نامه خبری آلمانی

25.01.2010

برگردان:

رضا نافعی

شپیگل مینویسد:

…احتمالا غرب به تنهائی باید دست باقداماتی بزند که برای ایران دردناک باشد. مؤثرترین سلاح بازرگانی تحریم فروش بنزین به ایران است. ..حاصل گران شدن قیمت بنزین و رسیدن به چند برابر قیمت معمولی ، آشوب های اجتناب ناپذیر اجتماعی علیه دولت خواهد بود. در مورد رسیدن باین نتیجه کارشناسان اتفاق نظر ندارند زیرا برخی معتقدند که ممکن است دولت باز هم بتواند مردم را علیه » غرب توطئه گر» بسوی خود بکشد. به خواندن ادامه دهید →

جبهه مقابله اتمی با ایران

نظریه پردازان امریکا پیش بینی می کنند

جبهه مقابله اتمی با ایران

آلمان، فرانسه، امریکا، اسرائیل

روزنامه یونگه ولت آلمان-

25.01.2010

برگردان:رضا نافعی

نوشتار تحقیقی «هری تیج فاندیشن» که در روزهای اخیر انتشار یافته به بررسی «حمله پیشگیرانه «اسرائیل به ایران پرداخته است.  این نوشتار از تولیدات باصطلاح » فکر انبار» یا «فکرخانه» ای است که می کوشد بر سیاست دولت تاثیر بگذارد.

به خواندن ادامه دهید →