بایگانی‌های روزانه: 29 ژانویه 2010

ایران در محاصره آمریکا

ایران در محاصره آمریکا

نوشته :

فان کرفلد،

نظریه پرداز اسرائیلی

برگرفته از :

یونگه ولت

برگردان:

رضا نافعی

مورخ نظامی و نظریه پرداز اسرائیلی، مارتین فان کرفلد در مقاله ای که برای هفته نامه » دی تسایت» نوشته خود را خونسرد جلوه می دهد. او می نویسد :» باحتمال زیاد خطر یک ایران اتمی از (….) » : کره شمالی، پاکستان، اسرائیل، چین، فرانسه، انگلستان، شوروی و سر انجام آمریکای اتمی  نه کمتر است نه بیشتر.»

به خواندن ادامه دهید →