کارزار جهانی در دفاع از ایران


کارزار جنبش جهانی صلح

در دفاع از ایران

با توجه به راهپیمائی صلح در عید پاک، یونگه ولت ، فراخوان » کارزار جهانی علیه محاصره اقتصادی و مداخلات نظامی در ایران » را منتشر می کند و سازمانهای مبارزه با جنگ و تلاشگران ضد جنگ را فرا می خواند که بمقابله با تهدیدات روز افزون علیه  ایران برخیزند .CASMII » کارزار جهانی علیه محاصره و مداخلات نظامی در ایران » در سال 2005 در لندن برپا شد . «CASMII سازمانی است مستقل از تمام احزاب سیاسی و گروه ها  و دولت ها بویژه  دولت ایران » . این سازمان از همۀ ایرانی ها و غیر ایرانی ها دعوت می کند باین کارزار بپیوندند و  در گسترش آن بکوشند  و نگذارند یک جنگ ویرانگر دیگر در خاور نزدیک و میانه  روی دهد».

(www.campaingiran.org)

تلاشگران صلح در سراسر جهان  در تدارک پرخاش بهاری علیه جنگ های آمریکا در عراق و افغانستان هستند. در همین زمان زنجیره ای  از رویدادها  وضعیت را بسوی تشدید وخامت در مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران می رانند. باین مناسبت CASMII  جنبش صلح در آمریکا ، انگلستان و دیگر کشور ها را فرا می خواند تا از این خواست حمایت کنند  »  جنگ با ایران ، تحریم ایران  و دخالت در امور داخلی ایران را طرد می کنیم » .

مدرک ندارند

بیش از 200 سال است که ایران بهیچ یک از همسایگان خود حمله نکرده است. حتی هنگامی که صدام حسین ، پس از انقلاب 1357 به تسخیر ایران روی آورد – و با پشتیبانی غرب –  سلاح های شیمیائی علیه مردم غیر نظامی بکار برد ایران مقابله بمثل نکرد. با اینهمه آمریکا ادعا  میکند ، ایران برای خاورمیانه و کل جهان خطرناک است. آمریکا  بدون هیچ مدرکی ایران را متهم می کند که برنامه آن کشور برای استقاده مسالمت آمیز از نیروی اتمی   فقط سرپوشی است برای تولید سلاح اتمی. هیچ وقت این واقعیت بر زبان نمی آید که ایران بعنوان امضاء کننده قرار داد منع گسترش سلاح های اتمی ، از لحاظ حقوق بین الملل، حق دارد خود نیروی اتمی تولید کند. چند ماه پیش ، محمد البرادعی، رئیس مقامات بین المللی  اتمی تصریح کرد که «در ایران هیچ کس در پی تولید سلاح اتمی نیست. تهران برنامه تولید سلاح اتمی ندارد. ولی در غرب همه طوری حرف می زنند که گویا برنامه اتمی ایران  بزرگترین خطری است که  جهان را تهدید می کند.»  مصاحبه با البرادعی درBulletin of the Atomic Scientists, September 2009 ) ( ولی واشنگتن بجای آنکه هشدار دهد اگر ایران واقعا به هدفی که گویا ظاهرا برای تولید سلاح اتمی  دارد ، برسد ، جهان با چه خطری روبرو خواهد شد ، چنین استدلال می کند که  ایران باید بزور –  با ترکیبی از»crippling sanction  “ (تحریم فلج کننده ) و استفاده از شکاف درون کشور – بزانو در آورده شود، تا زمینه برای حمله نظامی بآن آماده گردد.

رویداد های اخیر

آمریکا اعضای دائمی شورای امنیت را زیر فشار گذاشته تا چهارمین قعطنامه برای تحریم ایران را بتصویب  برساند. تنها مخالف واقعی این تحریمات چین است که تا ماه ژانویه ریاست ادواری شورای امنیت را بعهده  داشت. ولی  از اول ماه فوریه ریاست شورا در اختیار فرانسه قرار گرفت که خصومتش با برنامه ا تمی ایران دست کمی از دشمنی آمریکا ندارد.( در حاشیه یاد آور شویم که 80% از نیاز فرانسه به انرژی از نیروگاه های اتمی تامین می شود. ) مخالفت اعضای دائمی شورای امنیت چین و نیز

روسیه  هیچ گاه یک مانع جدی برای تصمیمات آمریکا نبوده است. دستگاه دولتی اوباما علیرغم سه قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ، سخن از   “ bypassing”)  )  » نادیده گرفتن » سازمان ملل در مورد تحریم ها می گوید . در حالی که اغلب برای تحریم بجای جنگ تبلیغ می شود ، اینک دیگر روشن شده که تصمیم سازمان ملل مبنی بر  تحریم  عراق در نخستین جنگ خلیج (فارس) ، سبب مرگ نزدیک به یک میلیون و نیم عراقی شد که یک سوم آنان کودکان بودند.

آمریکا نه تنها  به وارد آوردن فشار به سازمان ملل بسنده نمی کند بلکه نقشه های دیگری نیزبرای مجازات های مجزا  در دست تدارک دارد. کنگره آمریکا در آستان تصویب قانونی است بنام

“ Dodd-Shelby Comprehensive Iran Sanctions, Accounability  and Divesrment Act”.

این قانون که شامل همه وهر کس می گردد از جمله  » تحریم تازه ای است علیه تمام کسانی که در صدور فناوری تصفیه به ایران و یا ساختن پالایشگاه در ایران سهیم باشند «.  این قانون از اهداف واقعی آمریکا پرده بر می دارد: ایران باید از لحاظ اقتصادی چنان فلج شود که مردم ایران بدلیل سخت شدن زندگیشان خواستار تغییر رژیم شوند. آمریکا در گذشته چنین استدلال می کرد که ایران بدلیل داشتن منابع عظیم نفت  نیازی به نیروگاه اتمی ندارد ، ولی اشاره ای باین نمی کرد که این کشور دارای ظرفیت کافی برا ی پالایش نقت نیست تا بتواند نیاز خود را به انرژی برطرف سازد. خط و نشان کشیدن برای موسسات و دولت هائی که به ایران قطعات ضروری برای ایجاد پالایشگاه را بفروشند ، نشان می دهد که هدف واقعی آمریکا جلوگیری از تولید بمب اتمی نیست( آمریکا برخی از کشورهای اروپائی را زیر فشار می گذارد تا وسائلی در اختیار ایران نگذارند که بتواند انرژی بادی تولید کند !)آنها که در آرزوی تسلط بر خاور میانه نفت خیز هستند  تحمل وجود هیچ قدرت مستقلی را در منطقه  ندارند- صرفنظر از اینکه این قدرت ها تهدیدی برای دیگر کشور ها باشند یا نباشند. این واقعیت در سال 1953 بگونه ای خشم آلود بنمایش گذاشته شد و سیا، سازمان اطلاعاتی آمریکا، مصدق، نخست وزیری را که در انتخاباتی دموکراتیک انتخاب شده بود، به » جرم »  ملی کردن نفت ، سرنگون کرد.

همزمان با این اقدامات، پابپای  تهدید به تحریم های تازه، بر قدرت نظامی آمریکا  درمنطقه خلیج فارس  نیز افزوده می شود. روزنامه وال استریت ژورنال  روز 31 ژانویه گزارش داد که آمریکا و همپیمانانش ، طی نه ماه گذشته  بر تدارکات نظامی خود بشدت افزوده اند که این» واکنشی است در برابر آزمایش های موشکی ایران و تحریک مداوم نیروهای بین المللی که می کوشند جلوی برنامه اتمی ایران را بگیرند». » اقدامات صورت گرفته از جمله عبارتند از مجهز شدن به سپر ضد موشکی پاتریوت ساخت آمریکا و توسعه دستگاه های رادار برای مقابله با حملات هوائی و موشکی». این روزنامه می نویسد » گرچه  افزایش تجهیزات از سالها پیش آغاز شده است (….) ولی تشدید این فعالیت ها از زمانی بالا گرفت که  زبان دستگاه اداری  اوباما علیه ایران  تند تر شد».

رویتر روز اول فوریه گزار ش داد » ایالات متحده آمریکا برای آنکه بتواند با خطر فزاینده راکت های ایران مقابله کند سیستم دفاع موشکی خود را در سراسر خلیج فارس گسترش داده است.(….) آدمیرال مایک مولن رئیس سرفرماندهی ارتش آمریکا ، در ماه گذشته گفت پنتاگون باید آماده عملیات نظامی برای زمانی باشد که اوباما خواستار آن باشد «.

و سر انجام چنین بنظر می رسد که بحران داخلی و دامنه دار در ایران سبب گشته که برخی از تلاشگران و سازمان های ضد جنگ در غرب بضرورت ایستادن در برابر تجاوز غرب علیه ایران با دو دلی  بنگرند ، صرفنظر از این که تلاشگران ایرانی اوضاع داخلی را چگونه می بینند، ما باید اتفاق نظر داشته باشیم که فشار و دخالت از خارج مطرود است. اپوزیسیون ایران با وقوف باین نکته به کشورهای غربی هشدار داده تا از دخالت در امور داخلی ایران خودداری کنند. همانطور که میرحسین موسوی اظهار داشته » ما با هرنوع تحریمی علیه مردم مخالفیم. این خواست جنبش سبز است». (از بیانیه شماره 13، 28 سپتامبر 2009) هیچ تلاشگر واقعی برای استقرار دموکراسی در کشور ی که موردهجوم  آمریکاست، هرگز از آمریکا تقاضای کمک نخواهد کرد.

اعمال نفوذ بر دولت آمریکا

مواضع سیاسی که تلاشگران ضد جنگ در  غرب اتخاذ کنند می تواند   عنصری تاثیر گذار بر تصمیمات دولت آمریکا و همپیمانانش باشد. ما از اینکه “ National Assembly to End the Irag and Afghanistan Wars and Occupations”

( مجمع ملی برای پایا ن دادن به جنگ  و اشغال عراق و افغانستان )

و اتحاد  «ANSWER »   شعار

»  جنگ با ایران،  تحریم ایران  و دخالت در امور داخلی ایران را رد می کنیم «

پذیرفته و در بیانیه خود برای راهپیمائی ضد جنگ در 20 مارس  گنجانده اند، خرسندیم. ما  تمام سازمان ها، انجمن ها، و تلاشگران منفرد را به همین کار  فرا می خوانیم . افزون بر این

» ما  دخالت از خارج در امور داخلی ایران  را رد می کنیم!

ما خواستار حق تعیین سرنوشت برای   مردم ایرانیم! «

صرفنظر از تفاوت هائی که تحلیل ها و مواضع سیاسی ما دارند این خواست ها می توانند مورد تایید همه کسانی قرار گیرند که برای صلح، عدالت و زندگی بهتر برای همه مردم جهان تلاش می کنند .

Junge Welt/24.03.2010/Schwerpunkt/24.03.2010/Iran zum Thema machen

Advertisements

3 پاسخ

  1. Man ham ba shoarhaye enssaniye fogh ke ba range ghermes neweshte shode kamelan
    mowafegham .

  2. usa va har doshmani behtar az hokomate akhond ,fars ,va eslam dar iran ast

  3. من با اهداف شما موافقم٠ ما بايد در اظهار نظر و يا فعاليتهاي سياسي خود همواره از موضع منافع ملي حركت بكنيم ٠ پيروزباشيد٠

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s