احمدی نژاد مصیبتی است که بر مردم ایران نازل شد


متن کامل مصاحبه اشپیگل آنلاین با مهدی کروبی رئیس دو دوره مجلس اسلامی

احمدی نژاد مصیبی است

که بر مردم ایران نازل شد!

ترجمه رضا نافعی

– علاوه بر 22 خرداد- ما در سالروز تظاهرات بزرگ مردم در پانزدهم ژوئن(25خرداد) که 3 میلیون نفر به خیابان آمدند نیز، مردم را به تظاهرات آرام فراخواهیم خواند. تقاضای تظاهرات را ارائه کرده ایم. ممکن است تظاهرات را ممنوع کنند، اما این مهم نیست، مهم آنست که ما مردم را به ادامه تظاهرات تشجیع کنیم. بدون خشونت ولی با تمام نیرو.

اشپیگل: در اینصورت خونرویزی دوباره حتمی است.

کروبی: این  دولت استاد  دامن زدن به نارضائی های مردم است. به این دلیل مردم در موقع مناسب، با وجود تمام احتیاط ها اعتراض خواهند کرد، اعتراض به سیاست ماجراجویانه خارجی و سیاست اسف بار اقتصادی. شما نمی توانید تصور کنید که هر قربانی تازه ای چقدر مرا متاثر می کند، ولی چه میتوان کرد؟ رها کنیم؟ نه.  اگر ما به مردم بگوئیم در خانه هاتان بمانید،  بشدت سر خورده خواهند شد. آنها می خواهند که ما به آنها جرات بدهیم. بگوئیم: به خیابان بروید! شجاع باشید!

احمدی نژاد مصیبتی است برای مردم. من او را بعنوان رئیس جمهور قبول ندارم، ولی فعلا او در این سمت هست و باید پاسخگوی آنچه روی داده باشد.

من نمی خواهم در مورد رهبر اظهار نظر کنم، اما نمی بینیم که احمدی نژاد این دوران چهارساله را بگذراند. او هر روز غائله تازه ای بر پا می کند. حتی مجلس محافظه کار کنونی هم با او اختلاف دارد. وضع به اینصورت که هست نمی تواند ادامه یابد. من به آینده کشور اسلامی اعتقاد دارم اما نه کشور اسلامی احمدی نژاد. در یک کشور اسلامی مردم آزادند و مردم  دولت را انتخاب می کنند.

اشپیگل: آقای کروبی ، جلوی در خانه شما دو نگهبان ایستاده اند. رژیم شما را حبس خانگی کرده است؟

کروبی: من نامش را حبس خانگی نمی گذارم. من می توانم از خانه بیرون بروم. ولی آنها حزب مرا «اعتماد ملی» و دفتر من و همچنین روزنامه مرا تعطیل کرده اند و دور و بر من دائما پلیس هست. کسی که بخواهد به دیدار من بیاید، نمایندگان مجلس، روشنفکران، دوستان، نامشان ثبت می شود، مورد باز پرسی قرار می گیرند و باید در انتظار عواقبش باشد.

اشپیگل آنلاین: سازمان های اطلاعاتی  فعالیت های شما  را زیر نظر دارند؟

کروبی: در فارسی مثل زیبائی هست که می گوید: «دیوار موش دارد، موش گوش دارد». بنا بر این دیوار ها می توانند بشنوند. افزون بر این رژیم 14 نفر را مامور باصطلاح «حفاظت» از من کرده است. آنها مرا توجیه کرده اند که این افراد باید مانع از ترور من توسط تروریست ها گردند، ولی وظیفه اصلی این افراد، گرد آوری اطلاعات است. چندی پیش که من مورد حمله قرار گرفتم، این محافظان برای دفاع از من کاری نکردند. اگر قرار باشد من کشته شوم، توصیه می کنم در درجه اول ضارب را در میان محافظان بجویند.

اشپیگل: شما، علیرغم فشار های ماه های گذشته، خوش خلقی خود را حفظ کرده اید.

کروبی: باید اجازه دهم مخالفانم، مرا فرسوده کنند؟ نه، من در زمان شاه در زندان بودم،  همرا با امام خمینی برای انقلاب مبارزه کرده ام. این نظام فرزند من است، که تا زنده هستم آنرا تسلیم نخواهم کرد. جوانترین پسر مرا بشدت مجروح کرده اند.

اشپیگل: خیلی ها نمی توانند مثل شما در برابر فشار رژیم مقاومت کنند و دچار ترس می شوند.

کروبی : بله، فشار بر مردم ما سنگین است و وحشت زیاد است. مردم می دانند که  نیروی پلیس و بسیج در برابر آنها قرار دارند. می دانند که وقتی اعتراض کنند چه عواقبی در انتظار آنهاست: کارشان، شغلشان و آینده خود را از دست می دهند. کتک، دستگیری، باز جوئی و بد تر از این ها در انتظار آنهاست. باین دلائل است که ساکت شده اند.

اشپیگل: شما هنوز بر این عقیده اید که مخالفان دستگیر شده را زیر شکنجه کشته اند؟

کروبی: البته من خود شاهد آن اعمال نبوده ام، ولی به منابعی که این اطلاعات را داده اند اعتماد دارم. چهارنفر زیر شکنجه کشته شده اند.

اشپیگل: رژیم که بویژه بر اخلاقیات زیاد تکیه می کند، از دعاوی شما سخت عصبی شده است، این که تجاوزات جنسی صورت گرفته است.

کروبی : من از پنج مورد خبر دارم، به سه زن و دو مرد تجاوز شده است. هرقدر هم که مرا تهدید کنند، من بر سر حرفم می ایستم. بخاطر همین، من در نماز جمعه مورد حمله قرار گرفتم. ولی آیا باید به این دلیل از آنچه به آن اطمینان دارم صرفنظر کنم؟

اشپیگل: اوضاع زندان ها شباهت وحشتناکی بزندان های محمد رضا شاه پیدا کرده اند.

کروبی: دو تفاوت بین آنها هست: در زمان شاه شکنجه گران «متخصص» بودند. امروز اینطور نیست. موارد زیاده روی ها، خطاهای فردی که فراتر از دستور انجام گرفته زیاد است.  زمان شاه بر خلاف امروز، مردم می توانستند علنا سوگواری کنند. این آرامشی برای روان مردم بود.

اشپیگل: از این نمی ترسید که قربانی شوید؟

کروبی : نه . من شاگرد اما م خمینی هستم، برای او سه معیار وجود داشت: مقاومت، صداقت و آمادگی برای مبارزه.

اشپیگل: آیا دستگیری خود شما فقط مسئله زمان نیست؟ اکثر همکاران شما تا کنون دستگیر شده اند.

کروبی: آنها آنقدر دستگیر کرده اند که من نمی توانم تعداد دقیق آنرا بگویم. می توانم بصورت تقریبی بگویم 50 نفر از همرزمان مرا دستگیر کرده اند، از جمله برخی از همکاران هر روزی ام را، مانند مسئول وبلاگ مرا، جوانترین پسر مرا – 37 ساله- بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

اشپیگل: آیا میر حسین موسوی، نخست وزیر سابق، که مانند شما در انتخابات 12 ژوئن برای رقابت با احمدی نژاد، وارد عرصه شد، و بنظر بسیاری  برنده واقعی اوست، باز هم در کنار شماست؟

کروبی: ما هنوز هم روابط بسیار نزدیک داریم، با هم مکاتبه داریم و تماس تلفنی داریم. برای مذاکرات دست کم ماهی یکبار با هم ملاقات می کنیم. قانون اساسی  آزادی اندیشه و دموکراسی را تضمین کرده است. ما خواستار تحقق این حقوق هستیم.

آشپیگل: ولی جنبش اصلاحات آرام شده است.

کروبی:  خیابان آرام است. ولی اندیشه اصلاحات روزبه روز گسترده تر می شود. مردم فقط منتظر یک جرقه هستند.

اشپیگل: این جرقه را شما خواهید زد؟

کروبی: در سالروز تظاهرات بزرگ خود در پانزدهم ژوئن(25خرداد) ، که سه میلیون نفر به خیابان آمدند، مردم را به تظاهرات آرام فراخواهیم خواند. تقاضای تظاهرات را ارائه کرده ایم.

آشپیگل: رژیم که  از ترس نمایش قدرت جنبش شما، تظاهرات را ممنوع کرده است. حتما این ممنوعیت را لغو نخواهد کرد.

کروبی: مهم آنست که ما مردم را به ادامه تظاهرات تشجیع کنیم. بدون خشونت ولی با تمام نیرو.

اشپیگل: در اینصورت خونرویزی دوباره حتمی است.

کروبی: این دولت استاد  دامن زدن به نارضائی های مردم است. به این دلیل مردم در موقع مناسب، با وجود تمام احتیاط ها اعتراض خواهند کرد، اعتراض به سیاست خارجی و سیاست اسف بار اقتصادی. هر قربانی تازه ای بشدت مرا متاثر می کند. شما نمی توانید تصور کنید که این امر چقدر مرا متاثر می کند. ولی چه میتوان کرد؟ رها کنیم؟ نه.  اگر ما به مردم بگوئیم در خانه هاتان بمانید،  بشدت سر خورده خواهند شد. آنها می خواهند که ما به انها جرات بدهیم. بگوئیم: به خیابان بروید، شجاع باشید.

اشپیگل: نفوذ شما و موسوی در جنبش چقدر است؟

کروبی: آنچه رخ داد، واکنشی در برابر نارضائی های انباشته شده بود. تظاهر کنندگان در دعوت ما به ازادی سهیم هستند و فقط خواستار چیزی هستند که حق آنهاست. احمدی نژاد مصیبتی است برای مردم.

اشپیگل: علاوه بر این ها، خواست های دیگری نیز مطرح شده است. مردم خواستار تغییر رژیم و استعفای رهبر هم شده اند.

کروبی: آنها که این چیز ها را می خواهند عده قلیلی هستند. اکثریت می گوید: ما یکبار انقلاب کردیم و همان کافیست. خواستار راه و رسم بنیادی دیگری نیستیم، بلکه می خواهیم همین که هست اصلاح شود.

اشپیگل: شورای امنیت سازمان ملل در آینده نزدیک قطعنامه تازه ای برای تشدید مجازات های اقتصادی علیه ایران تصویب خواهد کرد، چون رژیم در مورد مناقشه اتمی کوتاه نمی آید. از این تصمیم راضی هستید؟

کروبی: بهیچوجه. تنبیهات اقتصادی فشار بیشتری بر مردم وارد می آورد. اگر خارج قصد کمک به ما را دارد باید خواستار اجرای حقوق بشر شود. ولی در واقع ما نیازی به خارج نداریم. ما آموخته ایم روی پای خود بایستیم.

اشپیگل: آیا جهان اصلا باید به گفتگو با این رئیس جمهور-احمدی نژاد- ادامه دهد؟

کروبی: این مرد مصیبتی است برای مردم. ولی او بهر حال فعلا بر این مسند نشسته است و نمیتوان او را ندیده گرفت.

اشپیگل: احمدی نژد را بعنوان رئیس جمهور قبول دارید؟

کروبی: نه. در شمارش آراء تقلب شده است، ولی او در این سمت هست و باید پاسخگوی آنچه روی داده باشد.

اشپیگل: رهبر انقلاب صحت انتخابات را تایید کرده است و کسی که در حقانیت احمدی نژاد تردید کند در حقیقت اتوریته رهبر را زیر سوال برده است.

کروبی: شما هر جور می خواهید آنرا تفسیر کنید. من نمی خواهم در مورد رهبر انقلاب اظهار نظر کنم.

اشپیگل: فکر می کنید رهبری کوتاه بیاید؟

کروبی: من نمی بینیم که احمدی نژاد دوران چهارساله  را بگذراند. او هر روز غائله تازه ای بر پا میکند. حتی این مجلس محافظه کار هم با او اختلاف دارد. وضع به اینصورت که هست نمی تواند ادامه یابد.

اشپیگل: به آینده کشور اسلامی اعتقاد دارید؟

کروبی : بله. ولی نه کشور اسلامی دکتراحمدی نژاد. در یک کشور اسلامی مردم آزادند و  دولت را مردم انتخاب می کنند.

Spiegel online/Mittwoch, 28. April 2010

Irans Reformer Karrubi»Geht hinaus, seid tapfer

Advertisements

4 پاسخ

  1. […] کروبی: این رژیم استاد دامن زدن به نارضائی های مردم است. به این دلیل مردم در موقع مناسب، با وجود تمام احتیاط ها اعتراض خواهند کرد، اعتراض به سیاست خارجی و سیاست اسف بار اقتصادی. هر قربانی تازه ای بشدت مرا متاثر می کند. شما نمی توانید تصور کنید که این امر چقدر مرا متاثر می کند. ولی چه میتوان کرد؟ رها کنیم؟ نه. اگر ما به مردم بگوئیم در خانه هاتان بمانید، بشدت سر خورده خواهند شد. آنها می خواهند که ما به انها جرات بدهیم. بگوئیم: به خیابان بروید، شجاع باشید. برای خواندن تمام این مطلب اینجا کلیک کنید […]

  2. فریاد سبز

    سلام آقای نافعی
    خسته نباشید ودست سما درد نکنه از ترجمه بسیار عالی.
    درود بر شما!

  3. ممنون بخاطر اين مقاله.

  4. با درودبه شما از خواندن اين متن بسيار آزرده شدم٠البته هر ترجمه اي به معني ي تاييد محتواي آن نيست اما نشان دهنده ي اين نكته هم هست كه بهرحال با محتواي آن زيادهم مخالفتي نيست٠به همين روي ميخواهم كه چند جمله اي فريادبزنم كه اي داد كروبي مگر آن شيخ جنايتكاري نيست كه سالها بر مسند رياست مجلس نشسته بود وشاهد آنهمه جنايت بود ولب تر نكرد٠هيچگاه از نقض حقوق بشر شكايتي نكرداما اينك گويا هر كشته اي اورا متاثرميكند زهي بيشرمي٠ايشان در زير لواي قانون اساسي كه خوداساس ديكتاتوريست تنها سهم خود را ازخوان يغما طلب ميكند ونه خق مردم را٠به اعتقادم نبايد اين شيخ جاني وآن نخست وزير دوران كشتارزندانيان سياسي رابه تابلو تبليغات برعليه نظام حاكم برايران تبديل كرد٠اينان مدافعين نظام چيره هستندونه منتقدين آن ٠وشيخ مهدي حتي تاآنجا پيش ميرود كه در همين مصاحبه با كمال بيشرمي انقلاب اسلامي را فرزند خودميخواند٠ بدرود

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s