بایگانی‌های روزانه: 3 ژوئیه 2010

امضای فرمان اجرای مجازات های ایران توسط او باما

روزنامه چپ گرای «یونگه ولت» چاپ آلمان

امضای فرمان اجرای مجازات های ایران توسط اوباما

یک گام دیگر برای رسیدن

به لحظه حمله نظامی به ایران

ترجمه رضا نافعی

امکانات،- از جمله امضای فرمان اجرای مجازات های مصوبه کنگره امریکا توسط اوباما- بطور سیستماتیک، یکی  پس از دیگری به میان کشیده می شوند تا بتوانند بی حاصل بودن آنرا به نمایش بگذارند. دست آخر یگانه راه حلی که باقی می ماند «عملیات نظامی است«. خطر بزرگی که وجود دارد، اینست که دولت آمریکا در چند ماه آینده دست به تحریکات نظامی در دریا بزند و سپس جنگ هوائی علیه ایران را آغاز کند. قطعنامه مصوبه شورای امنیت  در نهم ژوئن که بازرسی کشتی های ایرانی را مجاز می شمارد، می تواند زمینه این کار را فراهم آورد. دولت ایران هشدار داده است که در خلیج فارس و تنگه هرمز واکنشی متقابل نشان خواهد داد. وقت آنست که چین و روسیه خود را از «پیوند دائمی» با  آمریکا آزاد ساخته و رفتاری مستقل در پیش گیرند. به خواندن ادامه دهید →

Advertisements