بایگانی‌های روزانه: 21 ژوئیه 2010

» کوروالان » همراه و همگام » آلینده » بدرود حیات گفت

«کوروالان»

همراه و همگام «آلنده»

در شیلی به درود حیات گفت

روزنامه یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

» لوئیس کوروالان » دبیر کل سابق حزب کمونیست شیلی، در دوران ریاست جمهوری دکتر آلنده، روز چهارشنبه، در سن 93 سالگی ، در خانه خود در سانتیاگو پایتخت شیلی در گذشت. او از شاهدان زنده کودتای خونین شیلی بود.

«هوگو گوتیرز» نماینده پارلمان شیلی  ضمن ستایش از او گفت : «این در گذشت فقط برای حزب کمونیست یک ضایعه نیست، بلکه ضایعه ایست برای سراسر میهن ما. او یک دموکرات پی گیر بود و برای این مبارزه کرد که این سرزمین به همه تعلق داشته باشد به خواندن ادامه دهید →

Advertisements