بایگانی‌های روزانه: 25 ژوئیه 2010

روسها با دست های پر به افغانستان باز می گردند

روس ها، با دست های پر

به افغانستان باز می گردند

یونگه ولت 21.07.2010- ترجمه رضا نافعی

سیاستمداران و نظامیان  غرب پیوسته از  رهبری روسیه می خواهند «برای حل مسئله افغانستان سهم بیشتری برعهده بگیرد. به خواندن ادامه دهید →

Advertisements