بایگانی‌های روزانه: 30 ژانویه 2011

انقلاب تونس در تب وتابِ اتحاد و تشکیل نهاد های دموکراتیک

انقلاب تونس در تب و تابِ

اتحاد و تشکیل نهادهای دمکراتیک

ترجمه و تنظیم از رضا نافعی

انقلاب مردمی  تونس فقط طی یک ماه، نخستین مرحله خود را به انجام رسانید. روز 14  ژانویه پرزیدنت زین العابدین بن علی، همراه با خاندانش،  تحت شرائطی که هنوز جزئیاتش روشن نشده است، فرار کرد. مرحله دوم نشان خواهد داد که آیا رژیم نئو لیبرال سرمایه داری بزرگ تونس،  با ماسک تازۀ » دموکراسی » ، موفق به حفظ قدرت خواهد شد یا این که توده های مردم خواهند توانست  نظام نوینی  برپا سازند که واقعا اجرا کننده خواست های آنان باشد.

وقتی فردی چون الیوت آبرامز، نومحافظه کار آمریکائی، که در گذشته قائم مقام مشاور امنیتی جورج بوش بود و امروز از اعضای برجسته  اطاق فکر (اندیشکده) » US – Council on Foreign Relations      است که از سازمانهای پر نفوذ  نومحافظه کاران است، برای ساقط کردن بن علی در تونس هورا می کشد و  انقلابیون را تشویق می کند، این  احساس پدید می آید  که باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد. به خواندن ادامه دهید →