بغض معاویه پشت این سنگر بندی است، نه حب علی


بغض معاویه پشت این سنگربندی است، نه حب علی- رضا نافعی
سنگر بندی باند امام زمانی ها
پشت کوروش، داریوش و خشایارشاه

«فصلنامه آتلانتیک، به نومحافظه‌کاران تعلق دارد. این فصلنامه که دارای مواضع اسرائیلی است. در

دی 1389، در مقاله‌ای به قلم «رضا اصلان»، روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی‌تبار، نوشت: «احمدی‌نژاد، که «دیر زمانی گمان می‌بردیم در پس سیاست‌های به‌غایت سرکوب‌گرانه و متحجرانه قرار دارد»، ممکن است این گونه نبوده و «در واقع یک اصلاح‌طلب باشد که در پی لیبرالیزه کردن، سکولاریزه کردن و حتی پارسی کردن  ایران است.»

پارسی کردن، «پرشینایز» ،  فقط به معنی ایرانی کردن نیست، بلکه نوعی بازگشت به ایران باستان (پرشیا) را نیز بیان می کند

آتلانتیک به عنوان شاهد مدعای خود به برخی اسناد «ویکی لیکس» درباره مواضع مسالمت جویانه احمدی‌نژاد در مذاکرات اتمی ایران، موضع احمدی‌نژاد در مسئله حجاب بانوان، که مخالفت روحانیون را برانگیخت، و تعارض میان احمدی‌نژاد و روحانیت استناد می‌کند و نیز برخی گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی، که آتلانتیک او را «نزدیک‌ترین مشاور» احمدی‌نژاد می‌خواند. آتلانتیک مدعی است که احمدی‌نژاد و «حلقه او» در پی «دگرگون کردن ماهیت جمهوری اسلامی» هستند و به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد فعالانه در پی تحقق اندیشه «مکتب ایرانی» مشایی است که مورد انتقاد شدید روحانیون ایران قرار گرفته است. آتلانتیک فراتر رفته و حتی مدعی شد که جمله معروف و جنجالی احمدی‌نژاد، که «اسرائیل باید از نقشه جهان حذف شود»، به معنی متعارفی که غربیان از ترجمه انگلیسی آن فهمیده‌اند، یعنی نابودی دولت اسرائیل نیست، بلکه معنای دیگری می‌دهد: منظور احمدی‌نژاد این بود که مرزهای کنونی اسرائیل باید از نقشه جهان محو و مرزهای تاریخی فلسطین جایگزین آن شود؛ (خاورمیانه بزرگ؟ – آینده )  و این سوءتفاهم در بنیان درک نادرست غرب از احمدی‌نژاد قرار گرفت».

این مقاله کنجکاوی مرا بر انگیخت و با توجه به زمینه بحث، به تورات مراجعه کردم تا ببینم در بارۀ ایران باستان چه مطلبی در آن هست و چه ارتباطی می تواند با اوضاع و احوال ایران امروز داشته باشد؟ حاصل جستجو با اندکی اختصار این است که می خوانید.

اما پیش از نقل نوشته های تورات، توضیحی  در بارۀ ترجمه این کتاب به فارسی  که با زبان امروزی ما اندکی فاصله دارد، ضروری به نظر می رسد .

تورات کتاب آسمانی یهودیان، طبق فهرست مندرج در آغاز عهد عتیق  مشتمل بر 15 » کتاب» و 17 «صحیفه»  است.

«انجیل» کتاب آسمانی مسیحیان است که از چهار بخش ترکیب یافته اسـت: انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا و یوحنا.

«قرآن» کتاب آسمانی مسلمانان نیز یک جلد است که شامل ء  جزء ، سوریه و آیه  است.

مطالبی که من از تورات (کتاب مقدس یهود) نقل کرده ام بر گرفته از ترجمه ای است که «سر هنری دراموند ـ ولف Drummond Wolf عرضه کرده است.

بانوی پژوهشگر «هما  ناطق» می نویسد : » در زمان فتحعلیشاه تورات به همت او به فارسی برگردانده شد. هانری دراموند ، پسر ژزف دراموند، ملبغ و کشیش معروف انگلیسی بود، که دو بار در سال های 1830 ــ 1841  و 1848 به ایران آمد. او بانی نخستین مدرسه دخترانه مسیحی در رضائیه بود که با اجازۀ عباس میرزا تاسیس شد و 500 شاگرد داشت. نقل از: » کارنامه و زمانه میرزا رضا کرمانی » .

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره هنری دراموند مراجعه کنید به دانشنامه آزاد ویکیپدیا.

*****

در تورات 11 بار از کوروش، 13 بار از داریوش و 8 بار از خشایار شاهنام برده شده است. همه جا با تجلیل.   بنا به نوشته تورات خداوند «پس از نبوت یرمیا، در سال اول (سلطنت) کوروش پادشاه پارس، روح کوروش پادشاه پارس را بر انگیخت و او بخشنامه ای کتبی به سرزمین های خود فرستاد و در آن اعلام کرد که خدای آسمان (یَـهُـوَه) همه پادشاهی های گیتی را  به من داد و به من فرمان داد معبدی در اورشلیم یهودیه بسازم .» در کتاب اشعیا ، در فصل 45  کوروش «مسیح » (یعنی نجات دهنده) خدا نامیده شده و نیز در فصل 44  از او بعنوان » شبان خدا » و مجری خواست های الهی یاد شده است. پادشاهی که خواست های الهی را اجابت کرده و فرمان ساختن معبد اورشلیم را می دهد.

آنچه در متن عهد عتیق آمده چنین است:

کتاب عزرا باب اول ص730

1 و در سال اول کوروشپادشاه فارس تا کلام خدا بزبان اِرمیا کامل شود خداوند روحکورشپادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آنرا نیز مرقوم داشت و گفت* کورشپادشاه فارس چنین می فرماید یَهُوَه خدای آسمانها  جمیع ممالک زمین را بمن داده و مرا امر فرموده است که خانه ای برای وی در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم * پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد او به اورشلیم که در یهوداست برود و خانۀ یَهُوَه که خدای اسرائیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنا نماید * و هرکه باقی مانده باشد در هر مکانی از مکانهائی که در آنها غریب می باشد اهل آن مکان او را به نقره و طلا و اموال و چهارپایان علاوه بر هدایای تبرعی به جهت خانۀ خدا که  در اورشلیم است اعانت نمایند *  پس رؤسای آباء یهودا و بنیامین و کاهنان ولاویان با همۀ کسانی که خدا روح ایشان را برانگیزانیده بود برخاسته روانه شدند تا خانۀ خداوند را که در اورشلیم است بنا نمایند * و جمیع همسایگان ایشان را به آلات نقره و طلا و اموال و تبرعی اعانت کردند * و کورش پادشاه  ظروف خانۀ خداوند را که نـبـوکـد نصر آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خدایان گذاشته بود بیرون آورد * و کوروش پادشاه فارس  آنها را از دست مِترَدات خزانه دار خود بیرون آورده به شیشبصر رئیس یهودیان شمرد * و عدد آنها این است سی طاس طلا وهزار طاس نقره و بیست و نُه کارد * و سی جام طلا و چهار صد و ده جام نقره از قسم دوم و هزار ظرف دیگر * تمامی ظروف طلا و نقره پنج هزار و چهارصد بود و شیشبصر همۀ آنها را با اسیرانی که از بابل به اورشلیم می رفتند برد *

کتاب عزرا باب ششم ص737

1 آنگاه داریوشپادشاه فرمان داد تا در کتابخانه بابل که خزانه ها در آن موضوع بود  تفحص کردند *….

3  در سال  اول کوروش پادشاه  همین کورش پادشاه در بارۀ خانه خدا در اورشلیم فرمان داد که آن خانه که در آن قربانی ها می گذرانیدند بنا شود وبنیادش تعمیر گردد و بلندیش شصت ذراع و عرضش شصت ذراع باشد *

4   با سه صف سنگهای بزرگ و یک صف چوب نو و خرجش از خانه پادشاه داده شود *

5  و نیز ظروف طلا و نقرۀ خاۀ خدا را که نـبـو کد نصر  آنها را از هیکل ( معبد. آینده) اورشلیم گرفته به بابل آورده بود پس بدهند و آنها را بجای خود در اورشلیم باز برند و آنها را در خانه خدا بگذارند *…..

8  و فرمانی نیز از من صادر شده است که شما با این مشایخ یهود به جهت بنا نمودن این خانه خدا چگونه رفتار نمائید. از مال خاص پادشاه یعنی از مالیات ماورای نهر خرج به این مردمان بلا تاخیر داده شود تا معطل نباشند. ومایحتاج ایشان را از گاوان و قوچ ها و بره ها به جهت قربانی های سوختنی برای خدای آسمان و گندم و شراب و روغن بر حسب قول کاهننانی که در اورشلیم هستند روز به روز به ایشان بی کم و زیاد داده شود *

10  تا آن که هدایای خوشبو برای خدای آسمان بگذارند و به جهت عمر پادشاه و پسرانش دعا نمایند *

11 و دیگر فرمانی از من صادر شد که هرکس این حکم راتبدیل نماید از خانه او تیری گرفته شود و او بر آن آویخته و مصلوب گردد و خانه او به سبب این عمل مزبله بشود *

12  و آن خدا  که نام خود را در آنجا ساکن گردانیده است  هر پادشاه یا قوم را که دست خود را برای تبدیل این امر و خرابی این خانۀ خدا که در اورشلیم است دراز نماید هلاک سازد. من داریوش این حکم را صادرفرمودم پس این عمل بلا تاخیر کرده شود *…..

13

14 …و بر حسب حکم خدای اسرائیل و فرمان کوروش و داریوش  و ارتَحشستا ( خشایار شاه ـ آینده) پادشان فارس آنرا بنا نموده بانجام رسانیدند.

15  و این خانه در روز سوم ماه اَذار در سال ششم  داریوش پادشاه تمام شد.

کتاب اشعیاء نبی  باب چهل و چهارم ص 1064

28 و در بارۀ کورش می گوید که او شبان من است و تمامی مسرت مرا باتمام خواهد رسانید.

باب چهل و پنجم

1 خداوند به مسیح (یعنی: نجات دهنده. آینده)خویش یعنی به کورشکه دست او را گرفتم تا بحضور وی امت ها را مغلوب سازم  و کمر های پادشاهان را بگشایم.

کتاب دانیال نبی باب ششم ص 1296

1                               و داریوش مادی در حالی که شصت و دوساله بود سلطنت را یافت.*

2                               و داریوش مصلحت دانست که صدو بیست والی بر مملکت نصب نماید تا بر تمامی مملکت باشند*…….

27              از حضور من فرمانی صادر شده است که در هر سلطنتی از ممالک من ( مردمان) به حضور خدای دانیال لرزان باشند زیرا که او خدای حی و تا ابدالاباد قیوم است و ملکوت او بی زوال و سلطنت او غیر متناهی است *

28               اوست که نجات می دهد و می رهاند و آیات  و عجایب را در آسمان و زمین ظاهر می سازد و اوست که دانیال رااز چنگ شیران رهائی داده است*

29                                 پس این دانیال در سطنت داریوش ودر سلطنت کوروشفارسی فیروز می بود*

با توجه به این توصیفات بازگشت به ایران باستان می تواند به معنی بازگشت به فرهنگی نیز باشد که پادشاهش » شبان » و » نجات دهندۀ » قوم یهود است، آنها را از اسارت نجات می بخشد، هزینه ساختمان معبد آنان و هزینه گذران روزمره آنان را نیز تقبل می کند. و تهدید می کند که هرکس فرمان او را نقض کند اعدام خواهد شد. امپراتور ایران که وسعت خاک کشورش از هند تا آفریقاست قدرت و عظمت خود را مدیون خدائی است » که دست او را گرفته تا بحضور وی امت ها را مغلوب سازد و کمر های پادشاهان را بگشاید»  و به تعبیر تورات مردم این سرزمین ها  باید در «حضور خدای دانیال لرزان باشند » .

در کتاب استر با داستانی تامل انگیز روبرو می شویم : هامان وزیر اعظم خشایارشاه نقشۀ کشتار یهودیان را می کشد و مقدمات کشتار را نیز فراهم می آورد . ولی در آخرین لحظه، استر ( همسر یهودی خشایار شاه که یهودی بودن خود را ازآغاز از شاه پنهان نگاه داشته بود) تدبیری بکار می برد که در پی آن،  شاه، نه یهودیان بلکه وزیر اعظم خود را، که طراح آن نقشه بود،   به دار مجازات می کشد  ویهودیان از کشتار مصون می مانند.

Advertisements

14 پاسخ

 1. Droode faravan be shoma ke neveshtehayat besyar zirbaneiast . sarfaraz bashi

 2. ملت ایران و ملت اسرائیل مردم تنهایی هستند در منطقه و همه همسایگانشان چشم دیدن این مردم را ندارند و همچنین کشور ایران در طول تاریخ از باستان تا به امروز با تمام ملت ها و کشورهای منطقه اختلاف داشته و هنوز هم کشورهای منطقه دشمن ایران می باشند اما تا کنون هیچ اختلافی بین یهودیان و ایرانیان دیده نشده است. پس چرا باید با این کشور دشمن باشیم؟
  اسرائیل تنها. کشوری هست در منطقه و شاید در جهان که بدون دودوزه بازی همیشه از لفظ خلیخ فارس استفاده می کند و این در حالی است که کشورهای غربی هم برای اینکه گاهی نه سیخ بسوزه و نه کباب از کلمه خلیج فقط استفاده می کنند
  کشور اسرائیل تنها کشور منطقه است که جزایر سه گانه را متعلق به ایران می دند ولی جالب اینجاست که همین کشورهای متحد استراتژیک رژیم تهران مثل سوریه و حزب الله لبنان این جزایر را مطعلق به امارات می دانند بطور رسمی
  همچنین در مورد جنگ عراق نیز اسرائیل تنها کشوری بود که بصورت لوژستیک و پنهانی به ایران کمک می رساند در برابر اعراب متحد
  من گاهی سخنی را می شنوم که دوستانی می گویند و در واقع مغلطه می کنند که اسرائیل در قبال شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران منافع زیادی تا کنون نصیبش شده است پس این یک توطئه بوده از سوی یهودیان!چرا که توانسته اند امتیازات فراوانی با حذف متحدی بنام محمدرضا شاه فقید از آمریکا به چنگ آورند و باعث رشد اقتصادی در اسرائیل بخاطر قطع رابطه جهان با ایران شده است. و این دوستان نتیجه می گیرند که اسرائیل بزرگترین دشمن مردم و کشور ایران است. خوب پس چرا این انگ و توطئه و انگشت اتهام را به سمت دبی و ترکیه نمی برید از سی سال پیش و هم اکنون در روز روشن دارند منابع ایران را می دوشند و می برند و تحقیرمان نیز می کنند هان؟ چطور این کشوران را مورد اتهام قرار نمی دهید و یک بار به قضاوت نمی نشینید و تازه آنان را برادران خود هم می دانید؟
  آیا انتظار داشتید که در این سی سال که کشور ایران در سراشیبی سقوط به زیر چاه سقوط کرده است کشور اسرائیل هم خودش را همراه ایران و ایرانیان بدبخت می نمود؟
  پس نگویید چرا اسرائیل را ساپورت می کنید و ما هم از شما نمی خواهیم که ساپورت کنید اما می توانید فقط یک نمونه از خصومت و اختلاف بین ایرانیان و یهودیان را نام ببرید؟

 3. در ترجمه و گرآوری این مطلب خیلی زحمت کشسدید،دست شما درد نکندو اطلاع از این افسانه ها مفید است لیکن اولویت با اینگونه مطالب نیست.
  ترجمه مطلبی در مورد لیبی و تحولات منطقه،در مورد بحران اقتصادی و چگونگی سیر کنونی آن،با توجه به فرصت محدود جنابعالی، به نظر بنده اولویت بیشتری دارد

 4. دوست عزیز راجع به لیبی ۲۵۰۰ خبرگزاری هر ۱-۲ ساعت مطلب مینویسند لطفآ آنها را بخوانید و اگر کمی وقت پیدا کردید کمی هم به آن چیزی که شما اصلا وقت فکر کردن به ان را ندارید بپردازید. همه مانند شما فکر نمیکنند. خودتان را تحمیل نکنید.

 5. زحمت کشیدید و کارتان واقعا ارزشمند است من با نظر افرادی که می گویند اولویت با این است و با آن مخالفم چونکه همین اولویت بندی ها بود که علوم انسانی ما را به نابودی کشید اگر می توانید مطالب بیشتری در مورد تورات بگذارید تا با این کتاب بیشتر آشنا شویم

 6. رضا دیلمی

  ضمن سپاسگذاری از رضا نافعی ِ خردمند
  «حدود دو ماه پیش با یکی از دوستان چپ بحث می کردم ، پرسیدم : چقدر احتمال می دهی مشایی با اقبال و استقبال مردم روبهرو بشود ؟
  گفت : هیچ .
  گفتم حتا اگر با دو تا حرکت هنجار شکننانه اعلام کنه که من برای ویران کردن سیستم مجبور به رخنه در آن بودم !؟ »
  حال باید به این دوست عزیز (آقای جواد) خاطرنشان کنم ، آینده ی ایران و جنبش آزادی خواهی ، در گرو جهت گیری صحیح مردم و شناخت نیرنگ های جناح اقتدار است .
  واقعن خوابی که مشایی برای ایران دیده فقط نسفش رویای شیرین ِ مهجور کردن روحانیت هست و باقی اون کابوس ِ حرکت در جهت اهداف سرمایه داری لجام گسیخته ی شاگردان (میلتون فریدمن) و فروش این سرزمین به ثمن بخس می باشد .
  هوشیار و دانا باد ایران

 7. خوب با اين مقاله بي سر ته چي
  ميخواستي ثابت کني

 8. کودکان افسانه ها می آورند
  لیک در افسانه شان صد سِر و پند
  مولوی

 9. بی توجه به عوام فریبی وبمباران تبلبغاتی جمهوری اسلامی باید این بحثها جائی مطرح شوند.

 10. من معتقد هستم که باید بین یهودیان و دولت اسراییل تفاوت قائل شد. متاسفانه خود دولت اسراییل هم در این خلط مقصر است. یعنی هر انتقادی را به سیاست های دولت اسراییل به یهودی ستیزی منتسب میکند. از اراجیف ضد اسراییلی دولت ایران که بگذریم، ایرانیان به حق با سیاست های سرکوب گرانه دولت اسراییل مخالفند. دولت های افراطی اسراییل از یک سو، و از سوی دیگر نیرو های ارتجاعی و فناتیک عربی مانع اصلی صلح پایدار در خاورمیانه هستند. واگر نه من هم بر این عقیده هستم که روابط دوستانه با اسراییل و تکیه بر منافع مشترک دو کشور نه تنها به استحکام موقعیت منطقه ای ما می انجامد، بلکه به روند صلح اعراب و اسراییل هم یاری خواهد رساند. شرایط غبار آلود تنها منافع نیرو های افراطی را تامین میکند.

 11. سلام .حسن این سایت این است که در آن واحد یعنی شاید بشود گفت در طول یک هفته ما لااقل دو تا پست از سایت » آینده ما » داریم . و در این مدت جناب نافعی هم به مسئله سوریه و هم لیبی پرداخته اند .و هم این مورد که اتفاقا خیلی جالب است .من فکر می کنم مسئله را باید از زوایای مختلف زیر ذره بین قرار داد . چرا یک شبه باند احمدی نژاد از نوروز و مراسم ملی ایرانیان تجلیل می کنند ؟ آیا همین حکومت سی و چند سال با همین ارزش های ملی مخالفت نورزید ؟ آیا آش آنقدر شور شده و پایه های حکومت چنان لرزان ؛ که حتی باند منفور احمدی نژاد میخواهد با این گونه نمایش ها به مردم القا کند که از ولی فقیه دور گشته و به مردم نزدیکتر ؟آیا بدنبال مشروعیت برای خود هستند ؟ بر هیچکس پوشیده نیست که سپاه پاسداران و افراد نظریه پرداز آن مانند حسن عباسی از آغاز مورد » ولایت فقیه » در اسلام را قبول نداشته اند . برای تایید این مطلب نگاهی به بیانات رییس جمهور در » رجا نیوز » می کنم . او می گوید :مقام معظم رهبری فقط رهبر جامعه هستند و همه ما ایشان را دوست داریم ؛ اما در جامعه ما کسانی وجود دارند که ارتباط صمیمی با امام زمان (عج ) دارند و حتی با امام زمان علیه السلام سحری و افطار می خورند .(منظور خود او و مشایی هستند) که این اظهارات احمدی نژاد ؛ نشان آشکار دور خیز استراتژیک وی برای حذف ولی فقیه است .
  در حال حاضر بحران های عمیق و نارضایتی های بسیار سراسر جامعه ایران را فرا گرفته و احمدی نژاد برای ماندن در قدرت احتیاج به ایجاد تغییرات اساسی در ساختار قدرت و پی ریزی ساختار متمرکز و غیر دینی برای ارائه چهره مقبول تری از نظام به لحاظ داخلی و بین المللی دارد . و او باید درمقابله اسلام حوزه ای ، ارزش های ناسیونالیستی را مطرح کند .تا بقول قدیمی ها قال قضیه را بکند .و یک حکومت یک دست سپاهی و فاشیستی ( ناسیونالیسم افراطی ) را بنا کند .مقاله جالبی بود .با تشکر از جناب نافعی .

 12. به نکته بسیار اساسی اشاره کردید. یکی از مهمترین کلیدهای سیاست تیم احمدی نژاد بود. بسیار ممنون از این تلاش. واقعا عالی بود. سپاس.

 13. یوسفم آرزوست

  نویسنده گرامی نظرشمامحترم است.مطالبی که مطالعه کرده اید جالبه.اما باورنتیچه گیریتان زیاد قابل قبول نیست.هرچندکه من براساس تجزیه وتحلیل های خودم به این مسیله رسیده بودم.امابه حال وضعیت کنونی ایرانیان کمکی نمیکند.امیدوارم نظرات سازنده

 14. مطالب جالبی نوشتید اماچه نتیجه ای میخواهید بگیرید؟به وضعیت حساس کشور جه کمکی میکنه؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s