بایگانی‌های روزانه: 5 دسامبر 2011

بر محور ایران سال فاجعه از یکماه دیگر آغاز می شود

بر محور ایران

سال فاجعه

از یکماه دیگر

آغاز می شود

یوشکا فیشر وزیرخارجه اسبق آلمان

گزینش و ترجمه رضا نافعی

 

 

یوشکا فیشر وزیر خارجه اسبق آلمان از حزب سبزها، اخیرا تحلیلی با عنوان «خطر ایران» نوشته که در سایت project-syndicate.org منتشر شده است.

این سایت خود را ارگان  سندیکائی معرفی می کند که 430 روزنامه و مجله  از 150 کشور جهان عضو آن هستند، با 70 میلیون تیراژ. مرکز آن در پراگ است و بودجه آنرا اعضای آن تامین می کنند.   تامین کنندگان هزینه این نشریه رسانه های هوادار سرمایه داری هستند.   مقالات آن به چند زبان ترجمه می شود. نویسندگان آن شخصیت های  شناخته شده بین المللی هستند.

این  ترجمه حاوی  تز های فیشر در باره مسئله ایران است.

ایرانی که  مسلح به سلاح اتمی  و یا نزدیک به آن  باشد، یعنی  به حدی رسیده باشد که برای تولید آن فقط اتخاذ تصمیم سیاسی کافی باشد، سبب خواهد شد که توازن استراتژیک قدرت سیاسی در خاور نزدیک و میانه بشدت تغییر کند. به خواندن ادامه دهید →