بایگانی‌های روزانه: 6 دسامبر 2011

دو نتیجه از جنگ نظامی و جنگ سیاسی با ایران

 

دو نتیجه از جنگ نظامی

و جنگ سیاسی با ایران

«ودلادیمیر یوسه اف»،رئیس مرکز تحقیقات اجتماعی ـ  سیاسی روسیه- ریانووستی

گزینش و ترجمه رضا نافعی

 

 

در ماههای اخیر شاهد یک جنگ بزرگ روانی علیه ایران هستیم. رسانه های مهم غربی پیوسته خبرهای وحشت انگیز تری در باره باصطلاح نقشه های جنگی و تروریستی ایران منتشر می کنند و یا از پیشرفت های ایران  در ساختن بمب اتمی سخن می گویند. آیا از این استراتژی ایجاد ترس سودی برمی خیزد یا در دل آن خطر جنگ تازه ای در خاورنزدیک و میانه نهفته است؟ به خواندن ادامه دهید →