بایگانی‌های روزانه: 9 دسامبر 2011

زمانی برای جدائی متحدان

زمانی برای جدائی متحدان

اشپیگل آنلاین ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

 

دو روز جلسات پیاپی اتحادیه اروپا، سرانجام پایان یافت و برخی اخبار آن که شامل مباحث پنهان نبود به رسانه ها راه یافت. اجلاسی که در پی چاره ای جهت یافتن راه حلی برای بحران بانکی- پولی اروپا بود. مدعی شده اند که این اجلاس منجر به استحکام اتحاد این اتحادیه شد. آیا واقعا اینگونه شد؟

اشپیگل آنلاین می نویسد:

اتحاد اروپا در برابر تفرقه قرار گرفته است. بهتر است بگوئیم در برابر دو دستگی. اروپای کشورهای هفدهگانه که احتمالا 9 کشور دیگر هم که به آن خواهند پیوست، خواستار آنند که در اینده تصمیماتشان هم آهنگ تر باشد و در مورد امور مربوط به تنظیم بودجه از انظباط بیشتری پیروی کنند. در آغاز کشورهای سوئد، چک و مجارستان در گرفتن تصمیم مردد بودند و اتخاد تصمیم را به  رای مجالس خود موکول کردند. ولی حوالی نیمروز نمایندگان حاضر در کنفرانس ناگهان  بیانه نهائی را تغییر دادند . اینک همه می خواهند در راهی که برای تثبیت وضع در پیش گرفته شده دست کم بگونه ای  مثبت همراه باشند.، باستثناء یک کشور، این استثناء انگلستان است.  به خواندن ادامه دهید →