بایگانی‌های روزانه: 14 دسامبر 2011

پول واحد اروپا «یورو» زیر چکمه دیکتاتوری بانک ها

پول واحد اروپا «یورو»

زیر چکمه دیکتاتوری بانک ها

 

گفتگوی اشپیگل آنلاین  با اسکار لافونتن از رهبران حزب چپ آلمان

گزینش و ترجمه رضا نافعی

 

ـ آقای لافونتن شما بعنوان هشدار دهنده در امر بحران یورو شهره هستید. پیش بینی شما چیست: آیا یورو باقی خواهد ماند؟

ــ اگر دولت های اروپائی باز هم به سرهم بندی های خود ادامه دهند، تصور نمی کنم که یورو عمر چندانی داشته باشد. به خواندن ادامه دهید →