بایگانی‌های روزانه: 24 دسامبر 2011

عراق کشوری که آباد بود!

عراق

کشوری که آباد بود!

یونگه ولت ــ گزینش و ترجمه رضا نافعی

 

سال 2011  در عراق نیز چون بسیاری از کشورهای عربی با اعتراضات سراسری در کشور و سرکوب های خونین آغاز شد. ولی در غرب خبر این رویداد ها تقریبا مسکوت گذارده شد. از آنجا که طبق برداشت غرب حالا یک حکومت دموکراسی در عراق استوار است » بهار عربی » از عراق عبور نمی کند. در حالی که تظاهرات اعتراضی روز افزون  در سالی که رو به پایان است و واکنش رژیم حاکم به خوبی  روشن کرده است که  مناسبات واقعی  و حاکم  بر عراق از چه نوع است.

اعتراضات سال 2011 در عراق نیز مانند اعتراضات سال 2010 علیه شرایط اسفناک زندگی و ناتوانی مطلق دولت در تامین حداقل نیازهای روزمره مردم بود. برغم میلیاردها پولی که برای بازسازی  به کیسه  کنسرن های آمریکائی سرازیر شد، نیمی از جمعیت عراق به آب پاکیزه آشامیدنی دسترس نداشت و 80 درصد آنها ازدست یافتن به فاضلاب محروم بودند. برق نیز فقط چند ساعتی جریان داشت، نظام بهداشتی و آموزشی عراق که تا پیش از اشغال این کشور – در زمان صدام حسین- نمونه بود نیز از پای در آمد. به خواندن ادامه دهید →