بایگانی‌های روزانه: 28 دسامبر 2011

لیبی، پس از قذافی سلاح را چه کسی می تواند از چنگ شورشیان در آورد؟

لیبی، پس از قذافی

سلاح را چه کسی می تواند

از چنگ شورشیان در آورد؟

یونگه ولت ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

 

خلع سلاح هزاران شورشی در لیبی برای شورای ملی دوران گذار تبدیل به مسئله شده است. قرار است تا اول ژانویه 2012 یک نفر بعنوان فرمانده کل قوا انتخاب گردد که نیروی نظامی را سازماندهی کند. انتخاب این فرد برعهدۀ یک کمیته 25 نفره از افسران میلیشیا گذاشته شده است . در نخستین نشست این کمیته که چند روز پیش برگزار شد، چنین بنظر می رسید که گروههای مسلح شورشی می توانند برای انتخاب  یک نفر به توافق برسند. به خواندن ادامه دهید →