سارا واگن کنشت در مجلس آلمان: پول های مردم را از چنگ میلیاردرها در آورید


سارا واگن کنشت در مجلس آلمان:

پول های مردم را

از چنگ میلیاردرها در آورید

یونگه ولت ــ گزینش و ترجمه رضا نافعی

سخنان سارا واگن کنشت، معاون اول رهبری حزب چپ آلمان در مجلس این کشور:

آقای رئیس، خانم ها و آقایان، همکاران محترم!

«میلیاردها پول مالیاتی بر باد داده شده است. آن کس که مسئول این کار بود، نشان داد که عروسک خیمه شب بازی  است. عروسک  باز هم کسی نبود جز یکی از آن نوع مدیرانی که وعده بهبود داده بودند: یک سرمایه گذار بانکدار.

» این مطلبی است که روزنامه » هاندلزبلات » در مورد دولتی کردن یک موسسه تهیه انرژی نوشت. متاسفانه این توصیف در مورد سیاست اروپائی دولت کنونی آلمان نیز صادق است: کار این دولت هم  مانند کار عروسک هاست. عروسک بازان پشت پرده بانکدار ها هستند. حاصل کار آنها بستن  قرار دادهائی است برای برداشتن کلاه شهروندان و نجات ثروت کلان سرمایه دارن تا قمارخانه بازار مالی بتواند  سرپا بماند.

اجازه بدهید یادآوری کنم که زمانی قرار بود ( پروژه)  اروپا  پروژه ای برای تحقق  صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد.  این حاصل درسی بود که از صدها سال جنگ های وحشیانه گرفته شده بود و گزینشی بود  آگاهانه  در برابر آن سرمایه داری خشنی که  بحران اقتصادی جهانی و دیکتاتوری خونین  فاشیستی را موجب شده بود…

» اروپا باید وفادار به میراث خود، مهد نوینی برای  کرامت انسانی و عدالت اجتماعی گردد.» این ها سخنانی است که  روزگای ریچارد فن وایتس اکر، صدراعظم اسبق آلمان بر زبان آورده بود.

این اروپای امروز که  شما می خواهید با چتر نجاتی عظیم  برای بانک ها و با اتحادیه مالی  مهر خود را بر آن بکوبید، درست نقطه مقابل آن  اروپاست. این اروپا پروژه ایست برای فروکوفتن دموکراسی و عدالت اجتماعی، برنامه ایست برای درهم شکستن حقوق کارگران و برنامه ایست برای کاستن دستمزدها و حقوق بازنشستگان. این برنامه ایست که بانک آلمان، گلدمان زاکس و مورگان استانلی برای چپاول مالیات دهندگان اروپائی  به میدان آورده اند.

مسئولیت این امر، که کار را به اینجا کشید،  بعهده همه شماست:  بعهده شما خانم مرکل و حکومت  ائتلاف سیاه و زرد شما که هیچ ارزشی برایش معتبر نیست مگر آنچه که در بازارهای مالی رخ می دهد و نمره ای که موسسات ارزشگذاری به آن می دهند، ولی شما نیز، خانم ها و آقایان محترم از فراکسیون های  احزاب سوسیال دموکرات و سبزها،  شما فراکسیون های  باصطلاح مخالف دولت، که در برابر دوربین رسانه بعنوان منتقدان دولت باد به غبغب می اندازید ولی تا کنون هر اقدام شرم انگیز دولت را  در عرصه سیاست اروپائی  تایید کرده اید و امروز هم  باز می خواهید آنرا تکرار کنید، شما نیز مسئول هستید.

» لطفا نگوئید آنچه من تا امروز آموخته ام ، بیهوده بوده است» این جمله را اخیرا خانم جوانی برای من نوشت، خانمی که با شوری برخاسته از مهر اروپا و اندیشه اروپائی، بعنوان داوطلب یکسال در یونان بسر برده  و اینک به آلمان بازگشته است.  او   از آنچه که بر سر یونانی ها آمده است شوکه شده است بویژه نگران سرنوشت کشوری است که بیش از نیمی از جوانان هم سن وسال او بیکارند و آینده ای نیز ندارند، کشوری که زن بارداری  را  که پول نقد نداشته باشد به اتاق زایمان راه نمی دهند، کشوری که زنان و مردان بازنشسته  در بالکن های خود کدو می کارند زیرا حقوق بازنشستگی آنها  حتی  برای سیر کردن شکم آنها کافی نیست . اینها در قلب اروپا رخ می دهد. آری یونان مسائل زیادی داشته که خود مسئول بوجود آمدن آن بوده است. ولی این فاجعه اجتماعی که امروز یونان از آن رنج می برد، این را یونانی ها خود بوجود نیاورده اند. این حاصل سیاست شماست.

بس کنید و دیگر واقعیات را با پیچیدن در  لفافه الفاظ دروغ  مه آلود پنهان نکنید!  شما  با ما  از بحران بدهی دولتی  می گوئید. اما واقعیت این است که بانک ها در بحران هستند و  بحران بانکهاست که دائم  بدهی دولت را افزایش می دهد. این شما هستید   که دائم چترهای نجات کلان تر باز می کنید و دیوارهای ایمنی قطور تر برای جلوگیری از سرایت آتش می سازید ولی کاری برای فرونشاندن  خود آتش نمی کنید .

شما به ما می گوئید مشکل کشورهای جنوبی اروپا این است که قدرت رقابتشان کم است. تولید امروز صنایع اسپانیا 30 درصد از سال 2008 کمتر است، در حالی که هزینه تولید مصنوعات اسپانیا 9 در صد کاهش یافته است. پس علت این نیست. دلیلش این است که بانکهای اسپانیا وضعشان خراب است و نمی توانند به  اقتصاد تولیدی وام بدهند. یک دلیل دیگرش این است که از سالها پیش  برنامه های ریاضت اقتصادی به اجرا گذاشته شده و امکان تنفس برای اقتصاد تولیدی باقی نگذاشته است. عین این جریان را  در یونان هم دیدیم.

حال باید این برنامه فاجعه بار از طریق اتحادیه مالی در سراسر اروپا به اجرا در آید؟  می خواهید روزی آلمان را هم به وضع  یونان بیاندازید؟ این یعنی جنون ، خانم مرکل!

بیائید نگاهی به ارقام بیاندازیم. اگر برنامه اتحادیه مالی به اجرا در آید، دولت های اروپائی باید در چند سال آینده 2 هزار میلیارد یورو از بودجه خود بکاهند : از بودجه بهداشت، از  خدمات اجتماعی، از بودجه  آموزش و  از حقوق بازنشستگان. آنوقت دیگر از اروپا چه باقی خواهد ماند؟

کسی که خواستار رشد اقتصادی و رفاه در اروپا باشد باید جلوی این اتحادیه مالی را با صرفه جوئی های هزارا ن میلیاردی آن  بگیرد. کسی که این کا را نکند، ریا کار است.این را با صراحت تمام به شما می گویم.

نشانه های زیادی حکایت از آن دارند که این مالیات برای داد وستدهای مالی حقه بازیست. با وجود این آقای شویبله ( وزیر دارائی آلمان. م) حساب کرده که از این ممر 2 میلیارد مالیات دریافت خواهد کرد. نگاهی به داد و ستدهای اوراق بهادار بیفکنید و ببینید چه خرید و فروش هائی می شود. اگر از آنها مالیات درست و حسابی گرفته شود  درآمد دولت بمراتب بیشتر خواهد شد.

خانم مرکل این را هم بشما بگویم: اگر شما بازهم با تحمیل برنامه های صرفه جوئی  خشن کشورهای اروپائی را به  بحران بیاندازید، و بجای آن که با دادن اعتبارات مستقیم از بانک مرکزی اروپا به دولت ها، آنها را از شر مسابقه افزایش بهره بانک ها رهائی بخشید، آنوقت نام شما در تاریخ بعنوان صدراعظم آهنین ثبت نخواهد شد ، بلکه  لقب گور کن یورو بشما داده خواهدشد.

شما بما می گوئید که  کار اتحادیه مالی کاهش بدهی هاست. آن هم واقعیت ندارد. اگر شما می خواهید مانع انفجار  بدهی های اجتماعی شوید، باید  به دریافت وام های میلیاردی بیشترو تزریق آن به  مجرا های مالی پایان دهید. ولی شما اصلا چنین قصدی ندارید. زیرا همزمان با تصویب برنامه اتحادیه صرفه جوئی، مجلس آلمان باید امروز موافقت خود برای کندن گور تازه ای برای میلیاردهای بعدی رااعلام کند  یعنی برای           European Stability Mechanism  مکانیسم ثبات اروپائی.

شما  اخیرا  8 میلیارد یورو بر بودجه افزودید تا بتوانید نخستین قسط برای  چتر نجات بانک ها را حواله کنید.  من اصلا در صدد نیستم برای شما محاسبه کنم که با این  8 میلیارد چگونه می توانستید وضع زندگی خانواده های دریافت کننده کمک های فوری معروف به «هارتس 4 » را عوض کنید و شانس آموزش  کودکان این خانواده ها را بهبود بخشید. نگاهی به وضع شهرداریها  و بخش ها بیفکنید. این ها کتابخانه ها را تعطیل می کنند، استخرها را می بندند، مدارس ابتدائی را تعطیل می کنند، برای نداشتن پولی که در قیاس با این 8 میلیارد مبلغی خنده آور هستند. شما برا ی بچه ها پول ندارید  ولی می بینم که برای نجات بانک ها میلیارد میلیارد پول دارید. شما از این ها می گیرید تا به آنها بدهید. من اسم این کار را صرفه جوئی نمی گذارم این تجدید تقسیم است. برای آن که بدانیم چه کسی از این تجدید تقسیم سود می برد کافیست نگاهی به یونان بیفکنیم.   در آغاز  باصطلاح نجات یونان بدهی این کشور 300میلیارد یورو بود که به بانک ها، هج فوندزها  و ثروتمندان شخصی داده شد. بدهی امروز یونان 360 میلیارد یورو است که پرداخت  300 میلیارد آنرا باید مالیات دهندگان اروپائی تضمین کنند. همین نمونه نشان می دهد که بر سر آن باصطلاح کمک ها چه می آید. آنها را بدست بازنشستگان یونانی نمی رسد، می رسد  بدست مافیای مالی …

تصادفی نیست که بموازات بدهی دولتی ثروت خصوصی ده هزار فامیل اروپائی دائما به رکوردهای تازه می رسد. پولها را از آنها پس بگیرید. آن میلیارد هائی که ما کم داریم در دست آنهاست. آن پولها را می توانید پس بگیرید تا نه نیازی به تشکیل اتحادیه مالی داشته باشید و نه دموکراسی را از بین ببرید.

ولی شما عکس آن را می کنید. شما بدهی را بگردن  جامعه  می گذارید تا  مباداد  دست به ترکیب ثروت ثروتمندان بخورد.  حالا برای آن که بتوان به آن پول لازم دسترسی پیدا کرد باید حاکمیت ملی دولت ها  بر بودجه کشوری از آنها گرفته شود و بدست  مدیران اروپائی در بروکسل داده شود، چون آنها بی ملاحظه تر می توانند بودجه را کم کنند. این است آن واقعیتی که در  پس آن پنهان است. این هسته سیاست شماست. شما یورورا نجات نمی دهید، شما یوروهای میلیونرها را نجات می دهید.  پس لااقل این قدر صداقت داشته باشید و همین را به مردم بگوئید. به آنها بگوئید  که با قراردادهائی که روی میز است، آن کشور فدرال اجتماعی که در قانون اساسی بصراحت تثبیت شده دورانش بسر رسیده است. به آنها بگوئید که مردم در آینده می توانند مجلسی انتخاب کنند که اختیار چندانی نخواهد داشت. زیرا آلمان نیز جزو آن کشورهائی خواهدشد که بدهی دولتی آنها بمراتب بیشتر از آن مقداری است که اتحادیه مالی خواهد خواست. به مردم بگوئید که این یک کودتای سرد علیه قانون اساسی است.

خانم ها و آقایان عضو حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی، شعار احزاب شما پس از جنگ » رفاه برای همه » بود. اینک  شما رفاه میلیونها نفر را نابود می کنید. شما نان را از دست تهی دستان می گیرید چون جرآت گرفتن پول از دست  ثروتمندان را ندارید.

http://www.jungewelt.de/2012/07-03/001.php

4 پاسخ

  1. سرمایه دارهای بزرگ جهان مثل مهجورهایی هستند که احتیاج به قیم دارند تا درست رفتار کنند. آنها کم عقلهایی هسنتد که هیچ کنترل کننده ای ندارند تا لذت بی پایان غارت کردن را در آنها کنترل کنند و درنتیجه دارند در نهایت هم خود را نابود می کنند وهم مردم جهان و هم کره زمین را .در چین که سرمایه دارها به وسیله غیر سرمایه دارها اداره می شوند موفقتر هستند وهمینطور در کشورهایی که چپ گراها به حاکمیت رسیده اند. مثل کشورهای آمریکای لاتین

  2. داریوش آلمان

    این حرفها کاملا درست است ولی تا زمانی که همان سرمایه داران هزینه رسانه ها ومدیا ها را پرداخت میکنند که افکار عمومی را به هر سمت که میخواهند ببرند و بیش از 70 درصد افراد در همین آلمان که به نسبت سیاسی تر از سایر جاهاست تحت تاثیر روزنامه ای مثل بیلد هستند. باز هم همان زرد و سیاه ها هستند که از نظر همان مردم غارت شده ناجی شان هستند. مطمئن باشید که اگر روزی احزاب چب واقعی در همین اروپا نزدیک به قدرت شوند آنوقت کودتای سرخ و سرکوب های خیابانی را هم شاهد خواهیم بود.

  3. درود بر حزب چپ آلمان که حقایق را بی پرده بر زبان می آورد و البته در دنیای حاکمیت پول و سرمایه سخنانش فعلا گوش شنوایی ندارد و آنانی هم که به درستی این سخنان باور دارند دستشان از قدرت کوتاه است. البته تصمینی نیست که دوران انقلاب سپری شده باشد. شاید انقلاب علیه نظام استثمارگر سرمایه داری هنوز در راه است.

  4. این خانم دارای پدری ایرانی هستند. پدرشان از ایرانیهای کمونیست در آلمان شرقی بود .

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: