بایگانی‌های روزانه: 15 ژوئیه 2012

خود سوزی اعتراضی در پایان تظاهرات تل آویو!

خود سوزی اعتراضی

در پایان تظاهرات تل آویو!

اشپیل آنلاین- ترجمه رضا نافعی

تظاهرات ادامه دار مردم اسرائیل علیه دولت حاکم بر این کشور، با خود سوزی اعتراضی یکی از تظاهر کنندگان در «تل آویو» وارد مرحله تازه ای شد. تظاهرات ادامه دار در اسرائیل علیه سیاست اجتماعی حکومت اسرائیل است. در تظاهرات شنبه شب گذشته مرد 57 ساله ای در جریان تظاهراتی که شمار شرکت کنندگان در آن بالغ بر 8 هزار تن گزارش شده خود را به آتش کشید. به خواندن ادامه دهید →