بایگانی‌های روزانه: 5 ژانویه 2013

یا انقلاب- یا جنگ این پایان بحران اقتصادی است

یا انقلاب- یا جنگ

این پایان بحران اقتصادی است

یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی

بحرانی دائمی گریبان اقتصاد – سرمایه داری جهانی- را گرفته است. از سال 2007 که این بحران آغاز شد دیگر تحرک چندانی مشاهده نمی شود. آنچه را که برخی آن را  ضعفی مرحله ای می خوانند که فقط اندکی طولانی شده  است،  از دیدگاه  » ویم گرومِن » دانشمند هلندی منزل آخر از یک دوران است. او می گوید: به خواندن ادامه دهید →

Advertisements