بایگانی‌های روزانه: 2 فوریه 2013

«همه با هم» در یک حزب به کجا می انجامد؟

 

 

برخی ویژگی های ایلچ لنین ــ آلوارو کونهال ـ سام وب .

«همه با هم»

در یک حزب

به کجا می انجامد؟

نشریه یونگه ولت آلمان- ترجمه رضا نافعی

Hans Peter Brenner

 نویسنده این نوشتارعضو  رهبری حزب کمونیست آلمان و از گروه ناشران مجله تئوریک » اوراق مارکسیستی » است .

»  در باره برخی ویژگی های تکامل تاریخی مارکسیسم » عنوان یکی از کارهای لنین است که او در آن درباره پی آمدهای شکست نخستین انقلاب روسیه  در سال 1905 می نویسد. در آن زمان بسیاری از اعضاء (از جمله روشنفکران زیادی که تازه عضو شده بودند) سیل آسا حزب انقلابی  را ترک می کردند. » وداع با مارکسیسم » که ما هم در  سالهای 1989 ـ  1991 شاهد آن بودیم، در آن زمان  تبدیل به مد روز شده بود. به خواندن ادامه دهید →

Advertisements