بایگانی‌های روزانه: 8 فوریه 2013

کنفرانس امنیت مونیخ چراغ سبز امریکا به اسرائیل برای حملات هوائی به سوریه

کنفرانس امنیت مونیخ

چراغ سبز امریکا به اسرائیل

برای حملات هوائی به سوریه

 

هینترگروند(نشریه اینترنتی) ـ ترجمه رضا نافعی

این تفسیر پیش از سخنان اخیر آقای خامنه ای در رد مذاکرات با آمریکا نوشته شده است، معهذا چون  هم بازتاباننده جو کنفرانس است و هم  حاوی اطلاعات دانستنی دیگر  آن را ترجمه کردم.

در چهل و نهمین کنفرانس امنیت مونیخ اوضاع  مناطق بحرانی خاورمیانه و نزدیک از مسائل کانونی کنفرانس بودند. تا روز یکشنبه رهبران و رؤسای کشورها، سیاستگران امنیتی، نظامیان، نمایندگان صنایع نظامی و دانشمندان از جمله به اظهار نظر در بارۀ بحران سوریه و مسئله اتمی ایران   پرداختند. به خواندن ادامه دهید →

Advertisements