بایگانی‌های روزانه: 10 فوریه 2013

اشغال کلاسیک مالی سرآغاز جنگ پارتیزانی دراین کشور

اشغال کلاسیک مالی

سرآغاز جنگ پارتیزانی دراین کشور

اشپیگل آنلاین ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

شهرهای شمال مالی تسخیر شدند ـ ولی جنگ واقعی هنوز در پیش است: مسلمانان در کوهها پنهان شده اند. در  این کوهها غارهای فراوانی هست که هم پنهانگاه هستند و هم انبار اسلحه. ناظران هشدار می دهند که ممکن است جنگ در این منطقه به درازا بکشد، دولت آلمان نیز نگران است. به خواندن ادامه دهید →

Advertisements