بایگانی‌های روزانه: 20 فوریه 2013

افسانه دزدان دریائی در اسپانیا تکرار شده دزدان خشکی در کاخ های سلطنتی و دولتی

افسانه دزدان دریائی در اسپانیا تکرار شده

دزدان خشکی

در کاخ های سلطنتی و دولتی

آشپیگل آنلاین ـ  ترجمه رضا نافعی

راخوی، نخست وزیر اسپانیا، می خواهد در باره وضع کشور در پارلمان سخن  بگوید: اوضاع افتضاح است. دولت او متهم به رشوه خواری است، حتی پای خانواده سلطنتی هم به یکی از کلاهبرداریها  کشیده شده است.

مردم اسپانیا در حیرتند از رسوائی های تازه ای که هر روز کشور را  به لرزه در می آورند. تظاهر کنندگان عکس راخوی، نخست وزیر را حمل می کنند که نشان  می دهد: این کلاهبردار است. به خواندن ادامه دهید →

Advertisements