13 سال پس از ترور «آلدو مورو» فاش شد فرمانده بریگاد سرخ عامل مستقیم سازمان «سیا» بود!


13 سال پس از ترور «آلدو مورو» فاش شد

فرمانده بریگاد سرخ

عامل مستقیم سازمان «سیا» بود!

یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی

 

نشریه آلمانی „بیلد آم زونتاگ „بر خلاف هدفمندی استراتژیک خود ( چون نشریه ایست راستگرا. م )، روز 27 ژانویه با استناد به یک اشتباه و یا  بعبارت دیگر، یک توطئه قضائی به طرح موضوع گروه بد نام ناتو موسوم به Stay  behind پرداخت. این گروه در ایتالیا „گلادیو „ خوانده می شود که معنی آن شمشیر کوتاه است. „مارکوس لانتس „ مدیر یکی از برنامه های  تلویزیونی  آلمان نیز در 14 فوریه، در برنامه „گفتگو „،  از  تلویزیون دوم آلمان به این موضوع پرداخت ولی بخش حساس سیاسی آن را مطرح نکرد. در آن شب جیوزپه گولوتا مهمان برنامه بود، مردی که 22 سال از زندگی خود را به اتهام گناهی که نکرده (ولی زیر شکنجه ارتکاب آنرا  پذیرفته) بود، در زندان بسر برده بود. این مرد که امروز 55 سال دارد، در سال 1976 متهم شد به این که دو پلیس ایتالیائی  ( Carabinieri )    را بقتل رسانده است. آن دو پلیس به این دلیل بقتل رسیده بودند که  ناخواسته به یکی از اسرار ناتو پی برده بودند. به راز سلاح هائی که  گروه گلادیو جابجا می کرد و آنها آنرا تصادفا کشف و در پاسگاه خود توقیف کرده بودند، رازی که نمی باید  آشکار می شد. یکی از عملیات پر سرو صدای  گروه  Stay behind  در بهار سال 1978 ربودن و بقتل رساندن «آلدو مورو» رهبر حزب دموکرات مسیحی ایتالیا بود. 13 سال پس از آن واقعه، در سال 1991  راز از پرده بیرون افتاد و معلوم  شد که     عملیات  ربودن آلدو مورو و کشتن او،  کار ناتو و سیا بوده و گروه ایتالیائی گلادیو کارگردانی آن  را بعهده داشته است.

در ژانویه 1978 آلدو مورو، رهبر حزب دموکرات مسیحی ایتالیا و «انریکو برلینگوئر» دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا قراردادی منعقد کردند که طبق آن  قرار بود دو حزب مذکور برای تشکیل دولت با یکدیگر همکاری کنند. از زمانی که مورو در اواسط سالهای دهه 1970 این خط مشی را در پیش گرفت در آمریکا تبلیغات شدیدی برای تخریب او،   همراه  با تهدید تلویحی اش به قتل آغاز شد. او را „آلینده ایتالیا“ و „خطرناکتر از کاسترو„ خواندند. هنری کیسنجر که در آن موقع وزیرخارجه آمریکا  بود، در سال 1975  از سازمان سیا خواست که دست به کار شود و گفت که سیا باید در ایتالیا „واقعیاتی بوجود آورد „.

 Ray Cline   که در آنزمان معاون مدیرعامل و رئیس مرکز  مطالعات استراتژیک  و بین المللی بود با صراحت به نیویرک تایمز گفت „وضع ایتالیا با عملیات محرمانه سیا حل خواهد شد».

قرار بود  روز 16 مارس 1978 دولتی که  با حمایت پارلمانی  حزب دموکرات مسیحی  تشکیل شده بود به مجلس معرفی شود. همچنین  قرار بر این بود که شرکت مستقیم حزب کمونیست در کابینه  پس از یک دوران گذار عملی گردد. اما  آلدو مورو، در همان روز    در راه رفتن  به  پارلمان  در خیابان „ویا فانی „ بوسیله  کماندوئی از „بریگاته روسو“(بریگارد سرخ )  ربوده شد و روز 9 ماه مه  1978 به قتل رسید. گروه پنج نفره محافظان رهبر حزب دموکرات مسیحی نیز کشته شدند. سرهنگ کامیلو گوگلی مئو، رئیس دفتر امنیت داخلی اطلاعات ارتش ایتالیا  (SISMI  ) ، در لحظه ربودن مورو، در محل واقعه حضور داشت.   سرهنگ «گوگلی مئو» به فرمان ژنرال پیئترو موسه مسی فرمانده SISMI به محل رویداد رفته بود تا از ربودن موفقیت آمیز مورو مطمئن گردد.

هنگامی که در سال های 1990 / 1991  پرده از عملیات „گلادیو „ برافتاد سرهنگ گوگلی مئو بعنوان فرمانده مسئول آموزش واحد های  Stay behind  در پایگاه ناتو در ساردین مشغول کار بود. «لی وی یو یانوزی»، سردبیر مجله تمپو که برخوردی نقادانه به دولت داشت، در 14 ژوئن 1976 در یک کنفرانس مطبوعاتی  در رم  افشا کرد که عوامل مخفی „بریگاد سرخ „ در کاپو ماراگیو برای عملیات کماندوئی، آدم ربائی و بقتل رساندن شخصیت های سیاسی ، اقتصادی و قضائی آموزش می بینند. بین سالهای 1969 و 1978 در تقریبا  2400 عملیات کماندوئی دهها نفر از افراد نشان شده و صدها نفر از کسانی که تصادفا در محل حضور داشتند قربانی آن عملیات شدند. یانوزی گفت که  یکی از آن عملیات همان بود که دوهفته پیش  از آن رخ داد و در آن فرانسیسکو  کوکو، دادستان کل شهر جنوآ  با دوتن محافظانش بقتل رسیدند. «زندان“های „بریگاد سرخ „ برای نگه داری  افرادی که می ربود محل هائی بودند که سازمان اطلاعات در اختیار آنها می گذاشت.  سازمانی  که رئیس آن در آن زمان، ژنرال  ویتو میچلی بود،  نقشه مدیریت سری „ بریگاد سرخ “ را شخصا تصویب کرده بود. ولی در آنزمان  افشاگری های یانوزی را تئوری توطئه خواندند و آن را کنار زدند. پس از بر ملا شدن „گلادیو“ کمیسیونی از سوی پارلمان مامور تحقیق  در باره عملیات آن سازمان و تشخیص موارد نقض قانون شد. با شنیدن گفته های شاهدان متعدد از جمله ماموران اطلاعاتی  اثبات شد که  عامل آن عملیات  همین سازمان بوده است.

دو محقق ایتالیائی، بنام آنتونیو و جیانی سیپریانو، در کتابی که  با عنوان „استقلال محدود.  تاریخ  تخریبهای زیرزمینی اتلانتیک علیه ایتالیا“( رم 1991)  منتشر کردند از جمله اثبات کردند که در سالهای دهه 1970 در کاپو مارارگیو  Capo Marrargiu  به هزاران نفر „ گلادیاتور „ آموزش داده شده که بسیاری از آنها بعنوان  Undercoveragent  (ماموران   نفوذی ) به  گروههای چپ افراطی رسوخ داده شده اند، که کارشان تشویق آن گروهها به ترور بوده است. ژنرالGerado Serravalle   از سالهای 1971 تا 1974 فرمانده دیویزیون „گلادیو»،  در برابر کمیسیون تحقیق Stay behind  تایید کرد که تک تیرانداز  خیابان  „ویا فانی „ ماموری ویژه بود با „  مهارتی  که فقط در اثر آموزش  های هرروزی می تواند بدست آید».

مدرک جنجالی  افشاگر و اثبات کننده  کارگردانی „ گلادیو „در  خیابان „ویا فانی „ این بود که از 92 پوکه فشنگی که در محل بدست آمده بود 39 پوکه  روکشی از لاکی ویژه داشتند.  این فشنگ ها فقط در اختیار واحدهای عملیات زیرزمینی ناتو هستند، ویژگی این فشنگ ها این است که می توان آنها را در مخفیگاههای زیرخاکی  چال کرد، بدون این که زیر خاک آسیبی به آنها برسد و در مواقع لزوم  قابل استفاده نباشند. مارکو مورین افسر نیروی هوائی  و متخصص شناخت اسلحه  در  گزارشی نادرست ادعا کرد که آن پوکه ها نه از فشنگهای ناتو هستند و نه اصلا ارتباطی با سلاحهای نیروهای مسلح دارند. „ فلیس کاسون „ بازپرس ویژه تحقیق در سال 1991 در پی تحقیقات خود به این نتیجه رسید مارکو کارین، متخصص اسلحه شناس و تهیه کننده آن گزارش تخصصی، خود عضو  گروه „ گلادیو „است  و سلاح های   تروریست های نئوفاشیست از انبار گروه „گلادیو „ تامین می شده است. 39 پوکه فشنگی که بدست آمده و در وزارت کشور نگاهداری می شدند  نیز درسال 1991 ناگهان ناپدید شدند و دیگر اثری از آنها بدست نیامد.

در اکتبر 2007 جیووانی گالونی، هشتاد ساله، که در زمان قتل مورو معاون  رهبر حزب دموکرات مسیحی بود، لب به سخن گشود و مطلبی نوشت که روزنامه کمونیستی „لیبراسیونه„ آنرا منتشرساخت. او نفوذ در „ بریگاد سرخ „ را تایید کرد.  „ سرجیو فلامیگنی «، عضو کمسیون پارلمانی رسیدگی به قتل مورو در کتابی که بنام „ تارعنکبوت „  نوشته بود( 1993) اثبات کرده بود که رئیس واقعی „ بریگاد سرخ „ „ کورادو سیمیونی „، عامل سیا بوده است. پس از قتل مورو  او را به سازمان اطلاعاتی واتیکان  „ پرو دئـو „ ( بمعنی : هوادار خدا)  قرض دادند و از آنجا او را به اتحادیه کارگری زیرزمینی سولیدانوش به لهستان  فرستادند. او پس از انجام موفقیت آمیز ماموریت خود در لهستان، در سال 1992 در رم ، به حضور پاپ  وتیلا ، پاپ لهستانی ، افتخار حضور یافت.

http://www.jungewelt.de/2013/02-  21/047.php?sstr=terrorgruppe|der|Nato

لینک برای دیدن برنامه تلویزیون  دوم المان

http://www.youtube.com/watch?v=FvCdcrTZTyQ

4 پاسخ

  1. در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد.

  2. شاید روزی نیز افشا شود که چگونه گروه بد نام ناتو موسوم به stay behind توانست انقلاب ایران را نیز بدزد ودوباره عوامل قاچاق بین اللمل را در ایران به حاکمیت برساند و همین طور گروهای افراطی اسلامی تروریست را در خاورمیانه به وجود بیاورد تا مبارزات مردم این منتطقه را به انحراف بکشاند.

  3. خیلی‌ ممنون آقای رضا نافعی از ترجمه عالی‌ و کوشش‌های شما و مجله یونگه ولت برای روشن کردن وقأیع تاریخ.

  4. chand mored dar in bare be khateram resid ke bayan konam. 1- hameye saran berigad sorkh mamur cia nabudan. dar beyne salhaye 70 va 80 miladi shakhsi be esme mureti ke az nefuziast be harsurat khod ra be kadr rahbari brigad sorkh miresand. Va dar yek amaliat az pish tarahi shode 2tan az sarane asli ra be dame police italia mindaze va az in be bad khod rahbari ra be ohde migirad. 2- in niroohaye mosum be (stay behind) niroohaye makhsuse mobareze ba terorist hastan ke dar alman ta ghabal az havadese olampic 72 dolate alman be khatere masaele amniati zamane gamge sard hamishe monker vogude inchenin nirooi mishod. Ke badaz olampice 72 esme in yegane vige ra avaz kardan va alan be (sg9) marufand.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: