بایگانی‌های روزانه: 3 مارس 2013

حزب کمونیست آلمان پیوستن به «چپ» را رد کرد

حزب کمونیست آلمان

پیوستن به «چپ»

را رد کرد

یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی

در» خانه شهروندان » در شهر کوچک مورنفلد  ـ والددورف واقع در ایالت هسن آلمان که مردم آن را بدلیل سنت دیرینش در جنبش کارگری » مسکو کوچک» می خوانند، بیستمین کنگره حزب کمونیست آلمان بر پا شد. به خواندن ادامه دهید →