ادعای دمکراسی در کنار استبداد فردی در ترکیه!


ادعای دمکراسی

در کنار استبداد فردی در ترکیه!

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

گفتگو با ارطغرل  کورکو سوسیالیست ترک (65 ساله) از حزب آشتی و دموکراسی ، – حزب هوادار کردها- نماینده مجلس ملی ترکیه.

یونگه ولت- کسانی که در میدان تقسیم در استانبول با شرکت کنندگان در تظاهرات صحبت کرده  و از آنها دلیل اعتراضات خود را پرسیده اند پاسخ های گوناگونی شنیده اند، برخی گفته اند:

دولت  مصرف مشروبات الکلی را ممنوع اعلام کرده و انها به این دستور معترض هستند .

بعضی ها گفته اند: مخالف ایجاد تغییرات ساختمانی در پارک گزی هستند.

عده ای گفته اند: بطور کلی مخالف سرمایه داری هستند. گسترده ترین دلیل برای شورش مردم کدام است؟

کورکو- اگر من بخواهم  همه علت ها  را در یک واژه خلاصه کنم، آن واژه آزادی است. هر کدام از این دلائل گویای این نکته است که مردم از وضع حاکم بر ترکیه راضی نیستند: از سیاست نئولیبرال اقتصادی گرفته تا ممنوعیت مصرف نوشابه های الکلی تا تغییرات ساختمانی در پارک گزی. حاصل جمع همه این دلائل مخالفت با حکومت حزب رفاه در آنکارا و زیرمجموعه های محلی سازمان دولتی است.

بسیاری از مردم ترکیه که تا این لحظه  در زندگی خود هیچگاه میدان تقسیم را ندیده بوده اند ، در اعتراضات علیه تغییرات ساختمانی در پارک گزی شرکت کردند. به این دلیل که این ایستادگی ، بطور کلی، مقاومت در برابر حکومت یک نفره رجب طیب اردوغان است. آزاد شدن از خودکامگی یک فرد، از یک حکومت دیکتاتوری است، این آن عامل  بزرگ و مقتدری  است که وجه مشترک میان تمام ناراضیان است.

یونگه ولت – شما از سیاست اقتصادی نئو لیبرال نام بردید. وضع اقتصاد ترکیه چطور است؟

کورکو – نیرومند ترین عنصر در حکومت اردغان پیشرفت اقتصادی است. در واقع در دهسال گذشته، از زمانی که او در راس قدرت است، در آمد سرانه ملی دوبرابر شده و به 10 هزار دلار افزایش یافته است. آن قشر 20 درصدی که تنگدست ترین مردم ترکیه هستند دیگر در  معرض تهدید گرسنگی نیستند، اما هنوز هم تنگدست هستند. بنا بر این، بطور نسبی وضع اقتصادی بهتر شده است. از سوی دیگر دو تیغه قیچی اختلاف طبقاتی میان 20 درصدی هائی که فقیرترین هستند و 20 درصدی هائی که دارا ترین هستند از هم دور تر و بیشتر شده است.

ولی برای کسانی که باید از دستمزد خود زندگی کنند – یعنی کارگران، کشاورزان،  کارمندان دولت، کارگرانی که در استخدام ثابت نیستند، کارگرانی که در روستا ها کار می کنند، وضع بدتر شده است. چون این ها نه از سودِ سرمایه بهره ای دارند و نه از حمایت های دولتی. بحران اقتصادی 2008  دامان ترکیه ، بویژه دامان طبقه کارگر ترکیه ، را هم  گرفت. وضع آنها بد تر ازپیش شد. به همین دلیل در پنج سال گذشته  اعتراضات بی شماری صورت گرفت. در تظاهرات جاری هیچگاه به این اعتراضات اشاره ای نشده است. تظاهر کنندگان نگفته اند ما دستمزدی بیشتر می خواهیم و یا   شرائط کار باید بهبود یابد.  آنها نگفتند که ما کار می خواهیم. آنچه آنها می خواهند آزادیست. آنچه توجه برانگیز است این است که 50 درصد از معترضان کارگر هستند.

یونگه ولت – تغییر ساختار شهر چه نقشی ایفا می کند؟

کورکو – تغییر ساختار شهر یکی از علل اساسی اعتراضات است. دولت ترکیه میلیاردها دلار صرف  کاری می کند که آن را به انگلیسی gentrification  یا نوسازی محلات قدیمی می نامند. سازمان خانه سازی دولتی بزرگترین موسسه خانه سازی در ترکیه است. امروز 80 درصد از فعالیت های ساختمانی در ترکیه در دست این سازمان است. دولت می گوید در دهسال گذشته  دو میلیون خانه ساخته است. اما هدف دولت فقط خانه سازی نیست، بلکه می خواهد سیمای شهر هائی چون استانبول، آنکارا و قونیه را نیز تغییر دهد. مردم تنگدستی که در حلبی آباد های مراکز شهرها زندگی می کنند زیرفشار قرار می گیرند و در این مناطق آپارتمانهای لوکس ساخته می شود و پولدار ها به مراکز شهر نقل مکان می کنند.

افزون بر این، در پس این اقدامات انگیزه های ایدئولوژیک نهفته است: بر پیشانی تمام ساختمان  های تازه  در قلب شهرها مهر دولت جدید، قدرت مسلط  نوین، می خورد.

بنابراین  اعتراض به ساختمانهای جدید یک جنبه اقتصادی دارد و یک جنبه ایدئولوژیک. اردوغان می خواهد میدان تقسیم را در واقع اسلامی بکند. اما این میدان تقسیم مرکز کهن سال مسحیت  در شهر استانبول است و دولت می خواهد در این محل حضور خود را اعلام بکند. یک پروژه قدیمی هم بود که هدفش ساختن مسجدی در میدان تقسیم بود. استدلال هم این بود که گرچه در مناطق پیرامون میدان مساجدی هستند ولی در مرکز میدان مسجدی نیست – ولی کلیسا هست. آردوغان گفت : من کلیسای قدیمی یونانی را تعمیر می کنم و یک مسجد مدرن هم در کنارش می سازم . آنوقت این میدان مظهر  و نشان برادری تمدن ها خواهد شد.

پاسخ مردم به چنین پروژه هائی این بود که تو نمی توانی ساختار شهر را بنا به میل خودت تغییر دهی. تو نمی توانی تهیدستان را، آن طور که دلت می خواهد، صاف و ساده از مرکز شهر بیرون بیاندازی.  مشاهده می کنید عنصر اقتصادی بعنوان محرک  شورش کاملا وجود دارد ولی مستقیم نیست. مقاومت، بیشتر در برابر نقشه های نئولیبرالی برای تغییر ساختار شهر هاست تا  در برابر سیاست  نئولیبرالی دستمزدها.

افزون بر این، شیوه رفتار و گفتار اردوغان هم خود دلیل دیگری برای اعتراضات است. بعنوان مثال می گویند او فقط آدم ها را نمی کشد، بلکه اول می کشد ، بعد در دهانشان می شاشد. این است که مردم را در سراسر کشور تا این حد خشمگین می کند.

یونگه ولت –  آیا این اعتراضات می توانند به سقوط رژیم بیانجامند؟

کورکو – هنوز نه. ولی جنبش می تواند جلوی دولت را بگیرد و به آن فشار آورد. باید به تشنجات درون حزب رفاه نیز توجه داشت. این حزب یک بلوک است، یک نیروی سیاسی یک پارچه نیست. در حزب رفاه ائتلاف هائی هست، قول و قرار هائی هست، اتحاد هائی هست.برخی از جریاناات می گویند اگر بخواهیم ده سال دیگر هم  بر مردم حکومت کنیم حالا باید به خواست آنها تسلیم شویم.

خود اردوغان سرسختانه مقاومت می کند و حاضر به دادن این امتیاز نیست. با وجود این، من فکر می کنم فشار جنبش به برخی از نتایج خواهد رسید، گرچه  کل  مسائل  حل نخواهد شد. اگر پرسش این باشد که  بدیل دیگری هم هست، می توان اردوغان را شکست داد و از میدان به در کرد ؟ باید بگویم: فکر نمی کنم که جوانان شهر نشین به تنهائی قادر به این کار باشند. باید یک اتحاد اجتماعی وسیع و مردمی بوجود آید که بتواند بخشی از بدنه حزب رفاه را بسوی خود بکشد. چنین بنظر می رسد که بعد از قیام هم  پیدایش تغییرات در آن بخش از مردمی که از او حمایت می کنند اندک خواهد بود. ولی در آن نیمه جامعه که او را انتخاب نمی کنند، تغییراتی مشاهده می شود، گروهبندی های تازه هست.  ممکن است از این بخش اوپوزیسیونی برخیزد که  سازماندهی بهتری داشته باشد.

افزون بر این نخست وزیر باید امتیازاتی بدهد. نمی توان از یک سو  دعوی دموکراسی داشت  و از سوی دیگر فقط با زور حکومت کرد. چنین سیاستی  حرمت بین المللی اردوغان را ویران خواهد کرد، بویژه در واشنگتن، در اتحادیه اروپا  و در سازمان ملل متحد.

یونگه ولت – بخشی از جنبش کرد نسبت به اعتراضات خوش بین نیست. اظهار نظر های نمایندگان آن، گاه، با فاصله است، چنان که گوئی می ترسند   مبادا پس از اردوغان وضع از این هم بدتر بشود..

کورکو – این احتیاط جنبش کرد مدبرانه است، ولی میتوانست با بیانی بهتر از آنچه صورت گرفته برزبان آید. یک چشم ورزیده می تواند ببیند که در پس این جنبش دستی پنهان نیست که آن را بچرخاند.  کردها در آغاز سه، چهار روز صبر و تأمل کردند.  ولی من از همان آغاز هم تردیدی نداشتم و از همین رو به حمایت از جنبش پرداختم. ترس کرد ها ناشی از این بود که ممکن است این یک توطئه باشد و عواملی از جنبش با » اِرگنِـِه کُن» در ارتباط باشند .  ولی این طور نبود.

جنبش کرد برای آن که جنبش را تحلیل کند و به تصویری از آن دست یابد به چند روزی وقت نیاز داشت. روشن است  که  واکنش اولیه سبب  پیدایش برخی سردرگمی ها شد، از جمله  در میان بخشی از تظاهر کنندگان، چون آنها انتظار حمایت تام و تمام داشتند. افزون بر این در جنبش کرد  یک جناح راست هم وجود دارد. این جناح خواستار دست یافتن به یک توافق حداقل با اردوغان است و معتقد است که فقط اردوغان قادر به حل مسئله کرد است. پس از یک هفته روشن شد که جنبش کرد و  بویژه  خود اوجالان ازجنبش کاملا پشتیبانی  می کنند. ولی با وجود این کردها در برابر  معترضان ناسیونالیست و نژاد پرست احتیاط را از دست نمی دهند.

یونگه ولت – آیا  شانس این هست که همکاری نزدیک علوی ها، کردها و ترک های چپ  ادامه پیدا کند؟

کورکو – بله، هم اکنون این موقعیت بوجود آمده و این بهترین موقعیتی است که می تواند برای ترکیه وجود داشته باشد. چپ های سوسیالیست ، زنان ، علوی ها و جنبش کردها – اگر این عناصر به یکدیگر بپیوندند ، می توانند منشاء یک اپوزیسیون نوین گردند. هرکس می تواند  ببیند که این می تواند یک بدیل واقعی گردد. از این رو حزب رفاه و حزب جمهوریخواه که در اقلیت است می کوشند تا این روند را بر هم بزنند. شایعات ایجاد می کنند و می خواهند فراکسیون های جنبش را بجان هم بیاندازند. و بویژه دولت می خواهد چهره   تمام عناصر این جنبش را تخریب کند و آنها را تبهکار جلوه دهد.

http://www.jungewelt.de/2013/06-22/014.php

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: