بایگانی‌های روزانه: 21 اوت 2013

دست همه قدرت ها در سفره مصر دراز است

دست همه قدرت ها

در سفره مصر دراز است

یونگه ولت ــ ترجمه رضا نافعی

بازدیدها تا امروز

2,483,229

 در پس زد و خورد های خونین میان نظامیان و اخوان المسلمین در مصر، افزون بر علائق  داخلی ، علائق اردوگاههای های محلی و بین المللی  نیز نهفته است. مردم مصر با کشته های فراوان با تحمل ناامنی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  هزینه آن را می پردازند.

نظامیان و دولت موقتی که بر سر کار آورده اند می دانند که از حمایت نخبگان سیاسی و اقتصادی و همچنین همدستان به هم پیوستۀ حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین برخوردارند. همچنین اقلیت قبطی، که ساکنان اولیه مصر هستند، اکثرا در کنار نظامیان قرار دارند. بخش بزرگی از اپوزیسیون پراکنده که آنها را عموما «انقلابیون» می خوانند، رفتار نظامیان را تایید می کنند تا دائره عملیات گروههای اسلامی مانند اخوان المسلمین و سلفی ها را بار دیگر محدود سازند. به خواندن ادامه دهید →