بایگانی‌های روزانه: 23 اوت 2013

سیاستگران اتحادیه اروپا دو طرف منازعه مصر را محکوم می کنند

 سیاستگران اتحادیه اروپا

دو طرف منازعه مصر را محکوم  کنند

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

 

بازدیدها تا امروز

2,488,702

با آزاد شدن حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر از زندان، بازسازی نظام پیشین  گام دیگری به پیش برداشت. مبارک که در گذشته فرمانده نیروی هوائی بود،  با کمک نیروهای نظامی از سال 1981 تا  فوریه  2011،  که مجبور  به استعفا شد، با خودکامگی  بر مصر حکومت کرد. به خواندن ادامه دهید →