بایگانی‌های روزانه: 27 اوت 2013

سلاح شیمیائی بهانه است حمله به روسیه هدف واقعی!

 

 

سلاح شیمیائی بهانه است

حمله به سوریه هدف واقعی!

 

یونگه ولت ــ ترجمه رضا نافعی

بازدید ها تا امروز

2,500,808

 

» هیچ تردیدی نیست » که   حمله شیمیائی  چهارشنبه گذشته کار دولت سوریه بوده است»، این سخن جان کری وزیر خارجه آمریکاست که با اعتماد کامل به درستی خدشه ناپذیر  آن بر زبان آورد. جان کری به سخنان خود ادامه داد و گفت کسی که در صحت این حکم تردید کند باید به  سلامت وجدان خود شک کند و معیار ها اخلاقی خود را محک بزند. پوتین ، رئیس جمهور روسیه، روز دو شنبه تصریح کرد که  آمریکا تا کنون نه تنها سند  بلکه  حتی نشانه ای هم  که برای  درستی ادعای خود ارائه نکرده است. به خواندن ادامه دهید →