بایگانی‌های روزانه: 16 نوامبر 2013

عربستان آماده جنگ بزرگ شیعه- سنی درمنطقه می کند

عربستان آماده جنگ بزرگ

شیعه- سنی درمنطقه می شود

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

 بازدیدها تا امروز

2،566،283

بر اساس گزارش بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی (واشنگتن) گویا عربستان در صدد است یک ارتش مزدور ایجاد کند. قرار است این گروه متشکل از  50 هزار نفر باشد که با کمک پاکستان برپا گردد و آموزش ببیند.

به خواندن ادامه دهید →