بایگانی‌های روزانه: 10 فوریه 2014

شورش در بوسنی با شعار زنده باد یوگسلاوی

شورش در بوسنی

با شعار زنده باد یوگسلاوی

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

بازدید ها تا امروز

2،635،327

در اعتراض به خصوصی سازی و نابودی کارخانه ها و صنایع جمهوری نوپای بوسنی هرزه گوین که از جمله جمهوری های شکل گرفته پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق است، تظاهرات خیابانی دهها هزار تن از مردم این جمهوری در پایتخت بوسنی هرزه گوین ادامه دارد. به خواندن ادامه دهید →