بایگانی‌های روزانه: 24 فوریه 2014

امریکا اگر لالائی بلد است زیر گوش خودش بخواند!

امریکا اگر لالائی بلد است

زیر گوش خودش بخواند!

ریانوستی – ترجمه رضا نافعی

بهتر است مشاور امنیتی اوباما بجای مسکو به واشنگتن توصیه کند که دست از اقدامات خشونت آمیز  بردارد.

نماینده وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرنگار ریانوستی گفت: مسکو پیش بینی می کند که آمریکا در آینده هنگام تصمیم گیری در بارۀ دخالت نظامی احتمالی در خارج تصمیم درست اتخاذ خواهد کرد.

قبلا خانم رایس مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیتی  گفته بود که کاخ سفید  به اطلاع روسیه رسانده که  نیروی نظامی به اوکرائین  نفرستد، چون این عمل خطای بزرگی خواهد بود.

نماینده  وزارت خارجه روسیه گفت: اظهارات سوزان رایس، کارشناس سیاست امنیتی آمریکا     توجه ما را جلب کرد زیرا او با توجه به دخالت های مکرر نیروهای نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان این سخن را گفته است.

«این کشور ها، کشورهائی هستند که بنظر دستگاه حکومتی آمریکا  یا  هنجار های دموکراتیک غرب را با خطر مواجه می سازند یا دیگر بحد کافی گوش بفرمان نیستند».

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو پیش بینی می کند که  خانم رایس، مشاور امنیتی  کنونی رئیس جمهور آمریکا، در آینده  هنگام اتخاذ تصمیم در باره دخالت جدید  آمریکا در کشوری دیگر به رهبری آمریکا خواهد گفت این کار را نکنید،  چون  بکار بردن زور خطای بزرگی است.

http://de.ria.ru/politics/20140224/267909512.html