بایگانی‌های روزانه: 4 مارس 2014

پیش از شتاب در قضاوت و پیام نویسی «کیف» و «کریمه» دو تخته پرش رقابت جهانی را بشناسیم!

پیش از شتاب در قضاوت و پیام نویسی

«کیف» و «کریمه»

دو تخته پرش رقابت جهانی را بشناسیم!

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

کاملا  تازه بود این نظر وزیر خارجه المان فرانک والتر اشتاین مایر که روز یکشنبه رسما خواستار آن شد: تمامیت ارضی اوکرائین باید حتما حفظ گردد. باید هرطور شده جلوی خطر تجزیه در کریمه گرفته شود.

این دیگر واقعا تازگی داشت، تا کنون آلمان فدرال  با شور و شعف  و اکثرا فعالانه خواستار تجزیه هرکشوری بود که به هر دلیل مانع سیاست قدرت طلبی اش بود و اگر ضرورت ایجاب می کرد حتی با توسل به قدرت نظامی. ولی حالا آلمان معصومانه خواستار وحدت اوکرائینی شده که با شکافی عمیق روبروست. این فقط یوگسلاوی نبود که با کمک آلمان به هفت کشور و یا سودان به دو کشور تقسیم شد. برخی از خود می پرسند: خواب می بینیم یا بیداریم؟ متخصص تجزیه کشورها، در مورد کریمه، مصمم ترین هوادار وحدت ارضی شده است. به خواندن ادامه دهید →