بایگانی‌های روزانه: 6 مارس 2014

پیامدهای نقش آلمان در حوادث کودتائی اوکرائین

پیامدهای نقش آلمان

در حوادث کودتائی اوکرائین

اشپیگل آنلاین – نوشته یاکوب آوگ اشتاین. ترجمه رضا نافعی

» آلمان بزرگتر از آنست که  رویدادهای جهان را فقط تفسیر کند» این سخن را  اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان اخیرا اظهار داشت. حال، با حوادث اوکرائین درک می کنیم که منظور وزیر خارجه چه بوده است. المان در کیف فقط مفسر نبود بلکه فعالانه دخالت کرد. حاصل آن یک مصیبت دیپلماتیک شد. به خواندن ادامه دهید →