بایگانی‌های روزانه: 29 مارس 2014

اعترافات مامور سیا : بیست سال تدارک برای کودتا در اوکرائین

 

اعترافات مامور سیا :
بیست سال تدارک برای کودتا در اوکرائین

ریانوستی / ترجمه رضا نافعی

بگفته یک مامور سابق سیا واشنگتن طی بیست سال کودتای اوکرائین را تدارک می دید.
بگفتۀ اسکات ریکارد آنچه طی بیست سال گذشته در مرکز توجه رهبری آمریکا قرار داشت گسترش ناتو بسوی اوکرائین . اسکات این سخنان را روز جمعه در گفتگو با تلویزیون روسیه امروز اظهار داشت او گفت : » بر خلاف کریمه که کار در آن پیچیده بود سازمان اطلاعات آمریکا در اوکرائین فعالیت مستقیم داشت . دلیلش هم این بود که اکثر ساکنان کریمه روس بودند، تامین هزینه کسانی که با اطلاعات آمریکا همکاری می کردند زیاد بود و فورا جلب توجه می کرد».
افزون بر این اسکات ریکارد گفت که مقامات آمریکائی بطور عمده برای انتشار روزنامه های کم تیراژ محلی با گروههای کوچکتری از مردم همکاری می کردند. هدف این انتشارات در درجه اول ایجاد ارتباط با مردم عادی و تحت تاثیر قرار دادن آنها بود… درست با همین شیوه آمریکا موفق شد برای اعتراضات در کیف 500 هزار نفر را تجهیز کند». همکار پیشین سازمان اطلاعاتی سیا در این مصاحبه گفت : » آژانس آمریکائی مناسبات بین المللی » ( USAID ) نزدیک به 5 میلیارد دلار هزینه این کار کرد».

http://de.ria.ru/society/20140328/268137136.html