بایگانی‌های روزانه: 27 ژانویه 2015

دولت چپ یونان در آغاز راهی دشوار

دولت چپ یونان

در آغاز راهی دشوار

نشریه ایتنرنتی هینترگروند – گزینش و ترجمه رضافعی

 

در یونان » اتحاد چپ های رادیکال» در انتخابات برنده شد. این پیروزی پیامی است گویا برای «درشکه سه اسبه» اتحادیه اروپا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول). پیام این است: خط مشی صرفه جوئی، که یونان را ویران ساخت باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 

در پایان کار تعداد آراء «اتحاد چپ های رادیکال «، سیریزا، تقریبا ده درصد (36،34 در صد) بیش از حزب محافظه کار «نِآ دموکراتیا » (27،81 در صد) بود. حزب نئونازیها، «کریسی آوگی» بعنوان سومین حزب به ( 6،28 درصد) حزب هواداران اروپا «تو پوتامی» به (6،05 درصد) حزب سوسیال دموکرات «پاسوک» ( به4،68 درصد) و حزب کمونیست یونان » کاکا ئه» به (5،47 درصد) از آراء دست یافتند.

صرفنظر از آنچه پس از انتخابات روی دهد یک نکته مسلم است و آن اینست که: اکثریت زنان و مردان یونانی مخالف دستور بروکسل و برلین مبنی بر تداوم صرفه جوئی هستند. سیاست اقتصاد ریاضتی که طی دهسال گذشته زیر نظر «درشکه سه چرخه» (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) در یونان به اجرا گذاشته شد این کشور را به آستانه سقوط اقتصادی و اجتماعی راند: سقف دستمزدها فرو ریخت، بیکاری بشدت فزونی یافت، رکود دراز مدت بر اقتصاد تحمیل شد، خصوصی سازی و فروکاستن از خدمات اجتماعی و ایمنی دامن گسترد و این ها همه حاصل آن «اصلاحات» ی بود که اروپا تجویز کرد و در ستایش آن زبان آوری می کرد.

آلکسیس تسیپراس و حزب او، سیریزا، پیش از انتخابات برای متوقف ساختن این روند و بازگرداندن آن، برنامه ای برای دوران گذار طرح و عرضه کردند.

طبق این برنامه باید بخشی از بدهی های یونان بخشوده شود و پرداخت بقیه آن متناسب با رشد اقتصادی یونان گردد، به این معنی که یونان برای بازپرداخت آن مجبور به گرفتن وام دوباره نباشد بلکه از محل درآمد و مازاد اقتصاد خود آن را بپردازد. افزون بر این «تمام بی عدالتی های یادداشت»، – منظور مقرراتی است که » درشکه سه اسبه» طبق قرارداد اجرای آنها را واجب شمرده است- باید گام به گام حذف شود». علاوه بر این برنامه انتخاباتی قول می دهد برای کمک به فقیرترین اقشار جامعه سرمایه گذاری کند، بر دستمزدها بیفزاید و به این اقشار کمک کند و درعین حال به مقابله با قدرت الیگارش های یونان روی آورد، یعنی آن کلان ثروتمندانی که برغم بحران، در همان زمان که بقیه مردم مجبور به تحمل گرسنگی بودند، آنها همچنان کلان ثروتمند باقی ماندند.

مشکل تسیپراس

این برنامه، بی تردید، بیانگر خواست های بخش اعظم جامعه یونان است و به همین دلیل سیریزا توانست برغم کارزاری که در یونان و همچنین در عرصه بین المللی علیه او بر پا شد و برغم سناریو های هراس انگیزی که برای ایجاد وحشت در میان مردم ترسیم کردند، با این ادعا که اگر حزب چپ برنده شود، روزگار مردم سیاه خواهد شد، او پیروز گردد. اما آزمون واقعی تسپیراس و تیم او هنوز در پیش است. زیرا آنگونه که منتقدان، پیش از انتخابات متذکر می شدند، نقطه ضعف برنامه تسیپراس آنست که نمی خواهد برای اجرای برنامه خود با «شرکای» مقیم بروکسل و برلین درافتد، بلکه می خواهد از طریق «گفتگو» با آنها به اهداف خود برسد. در اینجاست که دست و بالش بسته است و امکان تحرک چندانی ندارد. نخستین موضع گیری های بروکسل و برلین حاکی از آنند که آنها علاقه چندانی به سازش با دولت جدید یونان ندارند.

سیاستمداران اتحادیه اروپا، از همه رنگ و همه جور آتفاق نظری دارند که معیار کار»التزام به اجرای قرارداد» هاست. » دولت جدید یونان نیز ملزم به اجرای توافق های صورت گرفته با اتحادیه اروپا و «درشکه سه اسبه» است. «توماس اوپرمان» رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان زبان به تهدید گشود و گفت در آینده نیز کمک بدون عوض صورت نخواهد گرفت. «مارتین شولتیس» رئیس پارلمان اروپا از قبل اعلام کرده بود که اجرای خواست های سیریزا مبنی بر بخشودن بخشی از بدهی های یونان، در پارلمان اروپا، رای نخواهد آورد. بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده آنچه قطعیت مسلم دارد این است که ما نمی توانیم برای اوراق قرضه ای که از یونان خریداری شده و اینک در بانک مرکزی نگهداری می شوند، تسهیلاتی قائل شویم» صندوق بین المللی پول، کمیسیون اتحادیه اروپا، فاعالان احزاب محافظه کار و سوسیال دموکرات- یعنی کاست فعالان اتحادیه اروپا، اتفاق نظر دارد که: یونان باید امروز همچون دیروز در مسیر «اصلاحات» حرکت کند و به بازی «اعتبارهای کمکی» و اخاذی تن در دهد.

 

سرکشی یا تسلیم

 

آزمون تسیپراس که می خواست صرفا با اعلام پایان بخشیدن به مسیر صرفه جوئی زعمای اتحادیه اروپا را به لرزه در آورد و مجبورشان سازد به سرمیز مذاکره بازگردند، پیش از آن که او اصلا آغاز به کار کرده باشد، با شکست مواجه شد. بی تردید برای آن که او بتواند در یونان حفظ آبرو کند پیشنهاد هائی به او خواهند کرد، فعلا صحبت از افزودن برمدت باز پرداخت و دادن اندکی تخفیف در ربح وام ها مطرح است. آما آنچه روشن است این است که یک چرخش اساسی در مسیر – برگشت دادن آنچه حذف شده، یا بخشودن بدهی ها …- با مقاومت سرسختانه کشورهای اصلی منطقه یورو روبرو خواهد شد.

در واقع سیریزا در برابر یک انتخاب ناخوشایند قرار گرفته «یا باید قول هائی را که قبل از انتخابات داده فراموش کند و یا گامی فراتر رود و ترک عضویت در اتحادیه اروپا و خروج از منطقه یورو را مطلقا رد نکند. برای در پیش گرفتن این راه هم اکنون حزب دیگری نیز آماده است. حزب کمونیست یونان. «دیمیتریس کوتزومپاس» دبیر کل این حزب در نخستین موضع گیری پس از انتخابات و ارزیابی از آن گفت اولا از این که مردم دست رد به سینه دو حزب محافظه کار نِآ دموکراتیا و حزب سوسیال دموکرات پاسوک زده اند خوشحال است و در عین حال همکاری با حزب سیریزا نیز برای حزب کمونیست غیر ممکن است چون این حزب «در خیابان یک طرفه اتحادیه اروپا حرکت می کند.»

بدلیل موضع قاطع حزب کمونیست یونان از یکسو و موضع قاطع حزب سیریزا از سوی دیگر که نمی خواهد موضع اروپائی خود را رادیکال تر کند، فعلا همکاری بین سیریزا با مقتدر ترین نیروی چپ در یونان ممکن نیست و سیریزا برای حکومت بر کشور همکاری با حزبی را گزیده است که در آنسوی طیف سیاسی قرار دارد.

ائتلاف با پوپولیست های راستگرا

سیریزا با دراختیار داشتن فقط 149 کرسی از مجلس نتوانست به اکثریت مطلق دست یابد و همان صبح دوشنبه به جستجوی حزبی که برا ی ائتلاف مناسب باشد پرداخت. و فورا آن را پیدا کرد. چون امکان انتخاب زیاد نبود. دو حزب محافظه کار و حزب سوسیال دموکرات احزابی نیستند که حاضر به مخالفت با برنامه صرفه جوئی اقتصادی باشند، حزب کمونیست نمی خواست، حزب نئو نازی ها و کرسی آویگو اصلا مطرح نبودند.

بنا بر این آنچه باقی میماند حزب «یونانی های مستقل » بود. این حزب را » پانوس کامنوس » در سال 2012 که با حزب خود نآدموکراتیکا ، بر سر مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی، اختلاف پیدا کرد، تاسیس کرد. بنا بر این، این حزب پوپولیست راستگرا در یک مورد با برنامه حزب سیریزا هماهنگ است : چون این حزب هم خواستار پایان یافتن دستورهای بروکسل است. البته مواضع دیگر این حزب نیز مواضعی نیستند که در دراز مدت با مواضع حزب سیریزا هماهنگ باشند. مثلا: در مورد همجنس گرایان ، در ارتباط با کلیسای ارتدکس و مهاجران.

گذشت زمان نشان خواهد داد حزبی که سیریزا برای دست یافتن به اکثریت، انتخاب کرد کمترین مشکلات را برای این حزب فراهم خواهد کرد یا این که سیریزا به حزبی که تا حدود زیادی راستگراست امتیازاتی خواهد داد، این نکته ایست که در آینده روشن خواهد شد. در هر حال تحرکی در سیاست داخلی یونان پدید آمده است. و از سوی دیگر پیروزی چپ ها می تواند بر انتخابات دیگر کشورهای حاشیه ای اروپائی که آنها نیز با مسائلی مشابه مسائل یونان روبرو هستند، تاثیراتی داشته باشد.

http://www.hintergrund.de/201501263396/politik/politik-eu/austeritaetskurs-abgewaehlt.html

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: