«بمباران کشتی پناهجویان» ظهور ارتش واحد اتحادیه اروپا


«بمباران کشتی پناهجویان»

ظهور ارتش واحد اتحادیه اروپا

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

پناهندگان خوش آمیدید
پناهندگان خوش آمیدید

به ابتکار سازمان ملل متحد که روز 20 ژوئن «روز پناهندگان جهان » نامیده   و نیز بنا به دعوت   » فوروم اجتماعی جهان» برای همبستگی با یونان، روز شنبه 20 ژوئن   هزاران نفر در برلین به خیابن آمده و علیه سیاست اتحادیه اروپا در مورد پناهندگان و یونان به تظاهرات اعتراضی پرداختند

گفتگوئی افشاگر با جولیان اسانژ سردبیر نشریه اینترنتی » ویکیلیکس» درباره نقشه های اروپا برای مقابله با پناهجویانی که به اروپا روی می آورند را می خوانید. جولیان آسانژ   در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده‌شد و از آن زمان بعنوان پناهنده سیاسی در این سفارت بسر می برد.

نقشه نقض استقلال لیبی کشیده شده است

رسانه- ویکی لیکس اخیرا اسنادی از یک نقشه سری اتحادیه اروپا را افشاء کرد. از این اسناد چنین بر می آید که اتحادیه اروپا قصد دارد برای جلوگیری از روان شدن سیل پناهجویان از لیبی بسوی اروپا دست به عملیات نظامی بزند. در این مورد از ویکی لیکس چنین می پرسند: «اسناد حکایت از آن دارند که باید با عملیات نظامی شبکه حمل پناهجویان و زیرساخت این شبکه برای عبور دادن پناهجویان از مدیترانه به اروپا منهدم شود. این اسناد جزئیات نقشه عملیات نظامی برای از بین بردن قایق های لیبی و ممانعت از گذراندن پناهجویان از مدیترانه و رساندن آنها به اروپا را نشان می دهند. نظرشما در باره این اسناد چیست؟

آسانژ- طراحان این نقشه سری وزارت دفاع چند کشور اروپائی هستند. نقش عمده در تهیه این طرح بعهده انگلستان و ایتالیا بوده است. این نقشه را که در 13 ماه مه به رشته تحریر در آمده ما منتشر ساختیم. پیشنهاد مطروحه در این نقشه برای دخالت نظامی این است: پیش از آن که قایق های حمل پناهندگان بندر لیبی را بسوی اروپا ترک کنند باید آنها را منهدم ساخت. افزون بر این، نقشه مذکور خواستار حمله به کسانی است که حاضرند پناهجویان را با قایق های خود به اروپا برسانند. نقشه این افراد را «قاچاقچی» می خواند. بنابر این برای منهدم ساختن شبکه حمل و نقل مبارزه با آنها ضروری است.

رسانه- معنی این که شما می گوئید قایق ها باید منهدم شوند چیست ؟

آسانژ- یعنی پیش از آن که پناهجویان سوار قایق شوند باید آن را از بین برد . البته از بین بردن قایق در بندر یعنی نقض بالقوه حاکمیت لیبی.

رسانه- منظور شما از » از بین بردن » دقیقا چیست؟

آسانژ- باید آن را منفجرسازند یا کاری کنند که دیگر قادر به حرکت نباشد. در این سند دقیقا مشخص شده از بین بردن با بکار گرفتن ابزار نظامی.

رسانه- نظامیان از کجا باید بدانند که آدم در قایق است؟

آسانژ- احتمالا نمی توانند اطلاع دقیق پیدا کنند. مسلما آنها مناطقی را از هوا تحت نظر می گیرند تا بدانند که مردم کجا جمع می شوند. شاید هم اصلا بفکر مردم نباشند. با آن لحنی که در سند در باره «قاچاقچی» ها صحبت می شود بنظر می رسد که احتمالا همین ها هدف عملیات نظامی هستند. بطور مشخص قایق ها و زیرساختی که هم اکنون موجود است نیز خود از اهداف عملیات نظامی هستند. این حکم در مورد تاسیسات بندری نیز صادق است، یا سازمان هایی که کارشان جمع کردن پناهجویان در محل های مشخص است. احتمالا این ها هدف عملیات نظامی قرار خواهند گرفت.

رسانه- این اسناد متعلق به کجا هستند؟

آسانژ- این ها اطلاعات محرمانۀ، طبقه بندی شدۀ اتحادیه اروپاست، از بخش کمسیون نظامی اتحادیه اروپاست. همانطور که گفتم مهمترین طراحان آن انگلستان و ایتالیا هستند. آنطور که این اسناد نشان می دهند ایتالیا در مقام رهبری، رویکرد عملیات نظامی را، هماهنگ خواهد کرد.

رسانه- آیا در سند ابراز نگرانی نمی شود که این رویکرد از بیرون چگونه درک خواهدشد، صحبتی از این نیست که این رویکر از بیرون چگونه جلوه خواهد کرد؟

آسانژ- چرا، در سند طرحی هم هست برای اطلاع رسانی به رسانه ها که باید همزمان با عملیات صورت بگیرد . نگرانی مرکزی آنها همین حفظ ظاهر رویکرد است. چون رسانه های اروپائی بویژه نسبت به تلفات انسانی وخبرهای جعلی نظامیان در باره تلفات حساسیت دارند. منظور از این حرف آن است که آیا تلفات انسانی عملیات موجب مباحثات اجتماعی در اروپا خواهد شد؟ طرح این سوال به این معنی است که آنها می دانند منفجر کردن قایق ها تلفات انسانی ببار خواهد آورد و آنها با وقوف به این امر حاضر به پذیرفتن این خطر هستند.

آسانژ- اگر بخواهیم بدانیم اصلا چرا حاضر به قبول این خطر هستند باید چند گام به عقب برداریم. شگفت انگیز نیست که وزارت دفاع انگلیس در تدارک محتوای این طرح سهیم بوده است. زیرا پس از انتخابات 7 ماه مه که دولت محافظه کار جدید با کسب اکثریت انتخاب شد دست به حمله شدیدی علیه پناهندگان زد و در عین حال با این تصمیم هم که پناهندگان را از بخشی از اروپا به دیگر کشورها منتقل کنند نیز مخالفت کرد. از منظر ایتالیا تمام کشورهای اتحادیه اروپا باید به مسئله پناهندگانی که به اروپا روی می آورند بپردازند.

سند مکشوفه ویکی لیکس نشان می دهد که اتحادیه اروپا برای نخستین بار خود بعنوان قدرت نظامی پا به عرصه خصومت های نظامی می گذارد- یعنی این دیگر ناتو نیست بلکه اروپاست که به تنهائی به میدان می آید. از این رو آنچه حائز اهمیت بسیار است تصویری است که اتحادیه اروپا بعنوان قدرت نظامی از خود عرضه می دارد. و حال که مسئله مربوط به لیبی است این پرسش مطرح می گردد که کشورهای اتحادیه اروپا می خواهند با لیبی چه کنند. باید بیاد آورد که جنگ هوائی علیه لیبی عمدتا جنگ هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا با آن کشور بود. چون پنتاگون مخالف این جنگ بود ولی هیلاری کلینتون سخت خواستار آن بود، آمریکائی ها در مورد لیبی اتفاق نظر نداشتند، دلیلش هم این بود که پنتاگون با توجه به تجربه عراق نگران این بود که پس از قذافی چه پیش خواهد آمد.

در اروپا فشار برای دست زدن به جنگ علیه لیبی شدید بود. آنچه در در درجه اول مورد نظر ایتالیا، فرانسه و انگلستان بود این بود که چطور می توان به نفت لیبی دست پیدا کرد. در مورد تقسیم نفت با شورشیان مذاکره شد که سهم ایتالیا چقدر باشد و سهم فرانسه چقدر. بنا براین بزودی خواهیم دید که نظامیان اتحادیه اروپا با چه بهانه ای به سواحل لیبی نزدیک خواهند شد. نقشه نقض استقلال لیبی از هم اکنون کشیده شده است و توجیه آن هم منهدم ساختن قایق ها و از بین بردن باند قاچاقچیان در کشور لیبی خواهد بود.

رسانه – آیا در نقشه محرمانه از گروههائی که مورد حمایت غرب هستند نیز صحبتی بمیان آمده است؟ و به این هم اشاره ای شده است که نظر این گروهها نسبت به این نقشه چگونه خواهد بود؟

آسانژ- نسخه های مختلفی از این طرح علنی شده چون رسانه ها هم در باره آن ها گزارش داده اند. تا کنون فقط بخش هائی از نقشه منتشر شده، نه کل آن. و گروههائی که غرب آن را دولت رسمی لیبی می داند همان هائی هستند که پیرامون بنغازی هستند. وزیر خارجه لیبی اظهار داشته که نقض استقلال لیبی تحمل نخواهد شد. برای لیبی قابل پذیرش نیست که وقتی جهاد گرایان شهروندان لیبی را تعقیب می کنند لیبی مانع فرار آنها گردد. این وضعیت از هر جهت تازه است. از این جهت تازه است که اتحادیه اروپا بعنوان قدرت نظامی علیه پناهجویان بمیدان می آید، علیه قایق های فراریان و در واقع در کنار داعش قرار می گیرد، زیرا پناهجویان انسان هائی هستند که از سوی فراکسیون های مختلف جهادگرایان از جمله داعش از لیبی رانده می شوند. از این رو من آن را یک رویه قضائی خطرناک می دانم. پرسش این است : پس از آن که نیروهای نظامی اتحادیه اروپا جای پای خود را در در سواحل لیبی محکم کردند، چه روی خواهد داد. احتمالا نیروی های نظامی اروپا، کشتی های جنگی آنها و یا عوامل آنها در سواحل لیبی گاه گاه با مقاومت روبرو خواهند شد و آنها با این مقاومت برخورد خواهند کرد. و آنوقت است که اشغال نظامی لیبی دستور کار می گردد. البته آنچه من الان می گویم حدس و گمان است، ولی نیت نهائی در پس این نقشه محرمانه همین می تواند باشد.

 

http://www.jungewelt.de/2015/06-20/003.php

 

 

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: