بایگانی‌های روزانه: 23 ژوئن 2017

با کمک هلیکوپترهای بی هویت داعش در افغانستان آماده یک حمله بزرگ میشود

با کمک هلیکوپترهای بی هویت

داعش در افغانستان

آماده یک حمله بزرگ میشود

راشا تودی(روسیه امروز)- ترجمه رضا نافعی

وزارت خارجه روسیه سخت ظنین است. بنا به گفته سخنگوی این وزارتخانه بالگرد هائی که هویتشان نامشخص است افراد مسلح داعش را بانضمام اسلحه و مهمات  به نقاط  مختلف افغانستان حمل می کنند. ناتو و امریکا سکوت اختیار کرده اند.

از این طریق  اسلحه و مهمات  نیز در اختیار افراد داعش گذاشته می شود . نه مقامات افغانستان و نه نمایندگان امریکا و نه  ناتو در مورد این پدیده  توضیح قابل قبولی نمی دهند. «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت:

این خود شگفت انگیز است که نه مقامات افغان و نه حتی نظامیان امریکائی حاضر در افغانستان و یا ناتو پاسخی منطقی برای  پرواز های فراوان این بالگردهای بی هویت که به افراد داعش در مناطق مختلف افغانستان کمک می کنند ندارند. خود این سکوت حیرت برانگیز است .

زاخاروا  به موردی اشاره می کند که در 14 ژوئن افراد مسلح داعش موفق شدند  به منطقه » تورا بورا» راه یابند، که البته اندک زمانی بعد نیروهای امنیتی افغان موفق به تار و مار کردن  آنان شدند.  تورا بورا  واقع در استان  ننگنهار منطقه غارهای  تو در توی کوهستانی است که از لحاظ استراتژی حائز اهمیت است .

زاخاروا در پایان سخنان خود گفت : بنا به گزارش های متعدد بالگردهای ناشناس، برای تدارک حمله به تورا بورا حامل افراد مسلح داعش  و اسلحه ومهمات برای آنها بوده اند.

 

https://deutsch.rt.com/asien/52907-schwerwiegender-verdacht-is-kaempfer-in-afghanistan-erhalten-luftunterstuetzung/